เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

รูปภาพของ krusit

เริ่มหน้า 3

                      

        

   ที่มาแห่งพระราดำริ ทฤษฎีใหม่ แรงดลพระราชหฤทัยในเรื่องนี้เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานบริเวณพื้นที่บ้านกุดตอแก่น ตำบลกุกสิมคุ้มใหญ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษศจิกายน 2535 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแก่บรรดาคณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 2535 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถึงแรงดลพระราชหฤทัยเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ว่า ...ถามชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นว่า เป็นอย่างไรบ้างปีนี้ เขาบอกว่าเก็บเกี่ยวข้าวได้ แล้วข้าวก็อยู่ตรงนั้นกองไว้ เราก็ไปดูข้าว ข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มีเมล็ดหรือรวงหนึ่งมีสักสองสามเมล็ด ก็หมายความว่า 1 ไร่ คงได้ซักประมาณซักถังเดียวหรือไม่ถึงถังต่อไร่ ถามเขาทำไมเป็นอย่างนี้ เขาบอกว่าไม่มีฝนเขาปลูกกล้าไว้แล้ว เมื่อขึ้นมาปักดำไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำ ฉะนั้น โครงการที่จะทำมิใช่จะต้องทำโครงการใหญ่โตมากนักจะได้ผล ทำเล็กก็ได้ จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าในที่เช่นนั้น ฝนดีพอสมควร แต่ลงมาไม่ถูกระยะเวลา...ฝนทิ้งช่วง ข้าวก็ไม่ดี...

   การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นจุดเริ่มต้นของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการจัดการเรื่องดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   สรุปแนวพระราชดำริได้ ดังนี้                   
เกษตรกรส่วนใหญ่ถือครองที่ดินที่มีขนาดเล็กเฉลี่ยครอบครัวละ 15 ไร่ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนเพื่อใช้ในการทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าดังนี้
                                                                                                                             

1.พื้นที่สระน้ำ ร้อยละ 30 ใช้เลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค

2.พื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ร้อยละ 30 เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว กล้วย มะละกอ

3.พื้นที่ทำนา ร้อยละ 30

4.พื้นที่ ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10  ใช้ปลูกบ้าน ลานเอนกประสงค์ใช้เลี้ยง เป็ด ไก่

ประการที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป
2. พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)
3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด
" การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง " "เศรษฐกิจพอเพียง" จะสำเร็จได้ด้วย "ความพอดีของตน"


 


 


สื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 1    สื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 2    แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง


หมดหน้า 3

สร้างโดย: 
ครูสิทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์