Taekwondo

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ประวัติความเป็นมาของเทควันโด
      เทควันโด  คือ  ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าของชาวเกาหลี   เท  แปลว่า  มือ  ควัน  แปลว่า  เท้า โด  แปลว่า สติปัญญาหรือการมีสติ 
เทควันโด  คือ   ศิลปะการต่อสู้โดยใช้มือและเท้าอย่างมีสติ 
      ศิลปะการป้องกันตัวชองประเทศเกาหลี  มีมาตั้งแต่ 2 พันกว่าปี  ในปี ค.ศ.1955  องค์กรพิเศษได้ถูก จัดตั้งขึ้นในนามขององค์การควบคุมศิลปะแห่งชาติ  ถูกตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่และควบคุมทำการสอนให้แก่สาธารณะชน องค์กรทางทหารซึ่งขึ้นอยู่กับเงินทุนกองกลางที่มีสามชิกขององค์กร  เป็นผู้ที่มีความคิดความสามารถที่เชี่ยวชาญ กลุ่มสมาชิกได้รวมตัวกัน  โดยมีนายพล Choi  Hong  Hi เป็นผู้ตั้งชื่อใหม่ขึ้นว่า  เทควันโด ( Taekwondo ) จนกระทั่งทุกวันนี้  มีคนจำนวนมากกว่า  30 ล้านคนทั่วโลก จาก  140  เมืองที่ได้รับการ ฝึกฝนด้านเทควันโด

      ศูนย์กลางเทควันโดโลก  คือ  kukkiwon  เป็นสัญลักษณ์ของเทควันโด โดยมีนายอุน ยอง คิม ( Un Yong Kim ) เป็นประธานสหพันธ์เทควันโดโลก และเป็นประธานสมาคมเทควันโดของประเทศเกาหลี

     • ค.ศ. 1973     มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก
• ค.ศ.1974      มีการสัมมนาผู้ตัดสินนานาชาติ  และมีการแข่งขันชิงแชมป์ของเอเชียเป็นครั้งแรก 
• ค.ศ.1986      เทควันโดได้บรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์  ครั้งที่ 10 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
• ค.ศ.1987      เทควันโดได้บรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ 
• ค.ศ.1988      เทควันโดเป็นกีฬาสาธิตในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโซล  ประเทศเกาหลี
• ค.ศ.2000      เทควันโดเป็นกีฬาในโอลิมปิกเกมส์ ณ ซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
ยุคแรก  เทควันโดมีการเรียนการสอนเฉพาะทหารอเมริกันตาม ตามฐานทัพต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น อู่ตะเภา จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา  เป็นต้น โดยทหารอเมริกันได้จ้างอาจารย์เทควันโดจากประเทศเกาหลีมาเป็นผู้ฝึกสอนให้

     ยุคก่อนปัจจุบัน  เป็นครั้งแรกที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียน เมื่อประมาณ 25 ปีกว่าได้มีการเรียนการสอนที่บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโด สยามสแควร์ ซึ่งก็ยังมีคนเรียนกันไม่มากนักในเวลาต่อมา  เทควันโดได้เปิดสอนที่โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวอาภัสสา ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ โดยการนำของ คุณมัลลิกา ขัมพานนท์ ผู้ซึ่งมีความสนใจและรักกีฬาเทควันโดอย่างจริงจัง ทั้งยังได้พัฒนาและเผยแพร่เทควันโดในประเทศไทย โดยการนำ อ.ซอง กิยอง  จากประเทศเกาหลีมาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียน และ คุณมัลลิกา ยังเป็นนายกสมาคมเทควันโดคนแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นเทควันโดก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมา

     ปัจจุบัน  เทควันโดเป็นกีฬา ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในกีฬาแห่งชาติของไทย รวมทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ทำให้มีการถ่ายทอดข่าวสู่ประชาชนทั้ง หนังสือพิมพ์ และข่าวโทรทัศน์ เทควันโดจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน และได้มีการเปิดสอนเทควันโดตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น สมาคม สโมสรต่าง ๆ ศูนย์กีฬาต่าง ๆ รวมถึงตามโรงเรียนทั้งอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ขยายวงกว้างไปถึงตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ตรัง กระบี่ สุรินทร์ นครราชสีมา และพิษณุโลก เป็นต้น

อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
ในการฝึกเทควันโดในเชิงกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวนั้น  เป็นการใช้มือและเท้าเป็นอาวุธ ในการป้องกัน  และการทำร้ายคู่ต่อสู้โดยมีสติคอยควบคุม  ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าส่วนใดในร่างกายที่จะใช้เป็นอาวุธได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยกับตนเองเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บทีหลัง เทควันโด  จะใช้เท้ามากกกว่ามือและแขน

อวัยวะที่ควรทราบเพื่อเป็นแนวทางในการฝึก
Mom         หมายถึง    ส่วนของลำตัว ( body )
Pal            หมายถึง    ส่วนของแขน  ( arms ) ทั้ง 2 ข้าง
Son          หมายถึง    ส่วนของมือ    ( hands )
Sonnal      หมายถึง    ส่วนของสันมือ ( knife hand ) จากฐานนิ้วก้อยใปจนถึงบริเวณฐาน กระดูกใต้ข้อมือ
Dari          หมายถึง    ส่วนขา ( leg ) ตั้งแต่ช่วงสะโพกลงไปจนถึงตาตุ่ม
Mooreup   หมายถึง    หัวเข่า ( knee ) ส่วนที่แข็งแรง แข็งแกร่งเป็นอาวุธที่อันตรายในการทำร้ายคู่ต่อสู้
Joomeok   หมายถึง    ส่วนของกำปั้น ( fist ) ในการกำหมัดจะต้องอาศัยการพับข้อนิ้วแรกของนิ้วทั้งสี่ นิ้วให้แน่น แล้วกดพับกำหมัดเข้าหาฝ่ามือ ใช้นิ้วหัวแม่มือกดพับทับที่ข้อนิ้วแรกของนิ้วชี้และนิ้วกลาง
Palkoop     หมายถึง    ข้อศอก ( elbow ) เป็นส่วนของหัวกระดูกของแขนท่อนล่างที่แข็งแรง ใช้ฟันศอกไปที่ ขากรรไกรที่หน้า หรือกระทู้ที่ลิ้นปี่
Deung - joomeok    หมายถึง    ส่วนของหลังหมัด ( Back fist ) เน้นที่สันนิ้วชี้และนิ้วกลาง
Me - joomeok         หมายถึง    ส่วนของสันมือเมื่อกำหมัด ( upper fist ) ถัดจากฐานนิ้วก้อยมาถึงบริเวณ บนสุดของฝ่ามือใกล้ข้อมือ
Pyon - joomeok      หมายถึง    ส่วนของนิ้วสุดท้ายของนิ้วทั้ง 4 ( ชี้ - ก้อย ) พับพร้อมกับแบฝ่ามือ ออกหัวแม่มือพับเก็บอยู่ด้านใน
Bam - joomeok       หมายถึง    การพับข้อนิ้วสุดท้ายของนิ้วชี้หรือนิ้วกลาง โดยมีนิ้วหัวแม่มือพับหนุนอยู่ด้านใน พร้อมกำหมัด
Sonnal - deung       หมายถึง    ส่วนของสันมือ (head of knife hand ) จากบริเวณฐานนิ้วชี้ถึงฐานกระดูก นิ้วหัวแม่มือพับนิ้วหัวแม่มือเข้าด้านใน
Ageum - Son          หมายถึง    ส่วนของสันมือด้านใน ให้นิ้วทั้ง 4 ชิดติดกันพร้อมกับกางนิ้วหัวแม่มือออก แล้ว เกร็งมือโดยให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้งอเป็นตะขอ ( ใช้บีบหรือกดจิก )
Batang - Son          หมายถึง    ส่วนของฝ่ามือ ( palm ) โดยการเกร็งนิ้วทั้ง 4 ชิดติดกันพร้อมกับพับนิ้วหัวแม่มือ ไว้ด้านในฝ่ามือ ใช้สันของฝ่ามือป้องกันหรือตบ
Pinson - keut          หมายถึง    ส่วนของปลายนิ้วแทง ( finger attack ) โดยการเกร็งนิ้วชิดกันที่ 4 นิ้ว นิ้วกลางพับงอ เล็กน้อยให้เสมอกับนิ้วชี้และนิ้วกลาง นิ้วหัวแม่มือพับเก็บในฝ่ามือ
Duson - keut          หมายถึง    ส่วนของปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางทิ่มตา
Palmok                  หมายถึง    ส่วนของข้อมือ ( Wrist ) สามารถนำมาใช้ทำอันตรายต่อคู่ต่อสู้  และการป้องกันตัว โดยแบ่ง ตำแหน่งการใช้ ดังต่อไปนี้
- An palmok        หมายถึง    ข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ ( radius ) ข้อมือด้านใน
- Bakat palmok    หมายถึง    ข้อมือทางด้านนิ้วก้อย ( ulna ) ข้อมือด้านนอก
- Wi palmok        หมายถึง    ข้อมือส่วนหลังมือ ( back side ) หลังมือ
- Mit palmok       หมายถึง    ข้อมือด้านฝ่ามือ ( palm side ) หน้ามือ
Bal   หมายถึง    ส่วนเท้า ( foot ) ส่วนของฝ่าเท้า คือตั้งแต่ข้อเท้าลงไปเป็นอาวุธที่ใช้มากที่สุดและสำคัญที่สุด ของเทควันโด โดยแบ่งตำแหน่งการใช้ดังนี้   
- Dwichook       คือ    ส่วนของฝ่าเท้าใต้ส้นเท้า ( bottom of the heel )
- Dwikoomchi    คือ    ส่วนของส้นเท้า ( Achilles'heel )
- Balnal             คือ    ส่วนของข้างส้นเท้าด้านนอก ( foot knife )
- Baldeung        คือ    ส่วนหลังเท้า
- Apchook        คือ    ส่วนของจมูกเท้า ( ball of foot ) ใช้เตะจิกโดยพับนิ้วเท้าเข้าหาหลังเท้า เตะจิกไปที่ลิ้นปี่ หรือที่ใบหน้า

บทบัญญัติของเทควันโด (TAEKWONDO PRECEPTS)

1. จงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน
   (BE   FAITHFUL   TO   YOU   COUNTRY)

2. เคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
(HONOUR   YOUR   MASTERS   AND   PARENTS)

3. ซื่อตรง จริงใจต่อเพื่อน
   (BE   HONESTS   TO   YOUR   FRIENDS)

4. อย่าทำร้ายผู้อื่น โดยไม่จำเป็น
   (DO   NOT   HARM   OTHERS   UNNECESSARILY)

5. อย่าท้อถอยต่อเหตุการณ์ทั้งปวง
   (NEVER   RETREAT)

ข้อปฏิบัติของนักเรียน(STUDENT GUIDELINES)

1. ให้ความเคารพผู้อาวุโส
   (RESPECT   THE   SENIOR)

2. กระทำตนให้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ
   (ALWAYS   DO   YOUR   BEST)

3. ตัดสินเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง
   (JUDGE   CAREFULLY   AND   CORRECTLY)

เทคนิคการต่อสู้และเป้าหมายที่อนุญาตให้ใช้

1.  เทคนิคการต่อสู้ที่อนุญาตให้ใช้

      1.1  มือ  ใช้ได้เฉพาะสันหมัด  คือ   ส่วนของข้อโคนนิ้วชี้และนิ้วกลางในลักษณะที่กำหมัดอยู่เท่านั้น

      1.2  เท้า  ให้ใช้เทคนิคใด ๆ ก็ได้  ที่ใช้ส่วนที่ต่ำกว่าข้อเท้าลงมา

2.  เป้าหมายที่อนุญาตให้เข้ากระทำได้

      2.1  ลำตัว  ได้แก่  ส่วนชองร่างกาย  ทางด้านหน้า   ที่อยู่ระหว่างเส้นแนวระดับหัวไหล่ลงมาถึงเส้นแนวระดับสะโพก ซึ่งมีเกราะป้องกันสวมอยู่  โดยอนุญาตให้มือและเท้าเข้ากระทำใสส่วนนี้ได้

      2.2  ใบหน้า  ได้แก่  ส่วนหน้าของศีรษะ  เลยจากเส้นแนวตั้งที่ ลากผ่านกึ่งกลางใบหูทั้งสองข้างรวมทั้งลำคอด้วย อนุญาตให้ใช้เฉพาะเท้าเข้ากระทำเท่านั้น  ( ห้ามชกหน้า )

การแต่งกายของนักกีฬาเทควันโด

1. ชุดฝึก ( Dobok )
2. สายคาดเอว ( Belt )
3. หมวกกันน็อค ( Headgear )
4. เกราะป้องกันลำตัว ( Body protector )
5. กระจับ ( Groin protector )  *เฉพาะผู้ชาย
6. สนับแขน - ขา ( Arm & Shin guerds ) 

อาวุธในตัวคุณ 

                                                                        

        สันหมัด                                                    หลังหมัด                                                   ด้านข้างหมัด

                                                                           

       สันมือ                                                       ปลายนิ้ว                                                          ศอก

                                                                             

  สันมือด้านหน้า                                                หน้ามือ                                                  หมัดข้อนิ้วกลางโผล่ 

                                                                             

       หลังเท้า                                                    สันเท้า                                                      สันเท้าด้านนอก

 

สร้างโดย: 
ครูรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์