โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ

รูปภาพของ wawa05

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


logo ครูไวยุ์

           นักปราชญ์กรีกชื่อ เดโมคริตุส (Democritus) และลิวซิปปุส (Leucippus) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของสสารไว้เป็นครั้งแรกเมื่อราว 400 ปีก่อนคริสตศักราช เขากล่าวว่า “สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค” ทั้งนี้เพราะเขาได้ลองทุบเกลือเม็ดให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้และเขาเกิดความคิดว่า ถ้าเขาทุบเศษเกลือชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นให้แตกออกไปอีก ก็คงจะได้เศษเกลือชิ้นเล็กลงไปอีก ดังนี้เรื่อยๆ ไปจนถึงชิ้นที่เล็กที่สุด ซึ่งไม่สามารถจะทุบให้แตกออกไปอีกได้ เขาเรียกชิ้นของสสารที่เล็กที่สุดนี้ว่า อะตอม (Atom)

 

  สื่อการเรียนรู้

     POWER POINT

      1. แบบจำลองอะตอม

     2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์

     3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน

     4. ความเป็นมาของตารางธาตุ

     5. การศึกษาเกี่ยวกับตารางธาตุ

     6. พันธะเคมี

     7. ธาตุหมู่ IA

     8. ธาตุหมู่ IIA 

     9. ธาตุหมู่ VIIA

    10. ธาตุหมู่ VIIIA

 ใบความรู้

       1. แบบจำลองอะตอม

       2.  โครงสร้างของอะตอม

     3. สัญลักษณ์นิวเคลียร์

     4. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

     5. ตารางธาตุ

     6. ไอโซโทป

     7. ธาตุหมู่ VIIIA แก๊สเฉื่อย

     8. ธาตุหมู่ IA

     9. ธาตุหมู่ IIA

    10. พันธะเคมี

    11. ธาตุหมู่ VIIA

    12. ธาตุหมู่ VIIIA

สร้างโดย: 
นางไวยุด๊ะ เหตุเหล๊าะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์