งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1/2558 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1/2558

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทผลไม้ 
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทผลไม้ที่น่าสนใจ เช่น น้อยหน่า มะม่วง มะละกอ กล้วย มะเขือเทศ ขนุน แตงโม ละมุด คนละอย่างน้อย 1 อย่าง ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทผลไม้นั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ประเภทผลไม้ที่เลือก และ QR Code URL ที่จัดทำ
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของผลไม้ที่เลือก
  3. ลักษณะและประเภทของผลไม้ที่เลือก
  4. การเพาะปลูกและการดูแลรักษาของผลไม้ที่เลือก
  5. ความสำคัญทางเศรฐกิจของผลไม้ที่เลือก
  6. ประโยชน์และโทษ พร้อมคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ที่เลือก
  7. Clip Video เกี่ยวกับของผลไม้ที่เลือก
  8. สถานที่ตั้งของสวนหรือแหล่งที่ปลูกของผลไม้ที่เลือก แผนที่ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  9. แหล่งอ้างอิง อย่างน้อย 5 แหล่ง
  10. ผู้จัดทำ บอกเฉพาะชื่อ-นามสกุล โรงเรียน อีเมล์
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว แหล่งที่มาของรูปภาพไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

รูปภาพของ sss30016

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/195282

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/195801

รูปภาพของ sss29919

http://www.thaigoodview.com/node/195805

รูปภาพของ sss29924

http://www.thaigoodview.com/node/195800

รูปภาพของ sss29761

http://www.thaigoodview.com/node/195779

รูปภาพของ sss29924

ส่งใหม่ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/195800

http://www.thaigoodview.com/node/195785

รูปภาพของ ss29770

http://www.thaigoodview.com/node/193739

รูปภาพของ ss29770

http://www.thaigoodview.com/node/193739

รูปภาพของ sss29818

http://www.thaigoodview.com/node/195777

รูปภาพของ sss29849

http://www.thaigoodview.com/node/196442

รูปภาพของ sss29849

http://www.thaigoodview.com/node/196442

รูปภาพของ sss29791

http://www.thaigoodview.com/node/195781

รูปภาพของ sss29807

http://www.thaigoodview.com/node/195793

รูปภาพของ sss30035

http://www.thaigoodview.com/node/196843

รูปภาพของ sss30026

http://www.thaigoodview.com/node/195792

รูปภาพของ sss29791

http://www.thaigoodview.com/node/195781

รูปภาพของ sss29761

http://www.thaigoodview.com/node/195779

รูปภาพของ sss30015

http://www.thaigoodview.com/node/195778

รูปภาพของ sss29824

http://www.thaigoodview.com/node/195791?page=0,8

รูปภาพของ ssspoonsak

นักเรียนที่ไม่แจ้งส่งงาน

 • 29849 http://www.thaigoodview.com/node/195781
 • 29914 http://www.thaigoodview.com/node/195801
 • 30016 http://www.thaigoodview.com/node/195802
 • 30017 http://www.thaigoodview.com/node/195795
 • 30057 ?
รูปภาพของ sss29790

http://www.thaigoodview.com/node/195794

รูปภาพของ sss29995

http://www.thaigoodview.com/node/195797

รูปภาพของ sss30013

http://www.thaigoodview.com/node/195798

รูปภาพของ sss29810

http://www.thaigoodview.com/node/195790

รูปภาพของ sss29791

http://www.thaigoodview.com/node/194063

รูปภาพของ ssspoonsak

ส่งงานครั้งที่ 2 จ้ะ ไม่ใช่งานครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/195781

รูปภาพของ sss29786

http://www.thaigoodview.com/node/195786

รูปภาพของ sss29796

http://www.thaigoodview.com/node/195787

รูปภาพของ sss29781

http://thaigoodview.com/node/195788

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์