งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1/2558 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1/2558

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทขนมไทย 
 1. เลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทขนมไทยที่น่าสนใจ เช่น ขนมไข่ปลา ขนมครก ขนมชั้น ขนมต้ม ขนมตาล ขนมถังแตก คนละอย่างน้อย 1 อย่าง ห้ามซ้ำกันในห้อง
 2. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประเภทขนมไทยนั้น เช่น ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. นำข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้จัดทำลงใน Blog ความยาวไม่น้อยกว่า 10 หน้า
 4. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
 5. เนื้อหาประกอบด้วย ให้สรุปเป็นภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) ในแต่ละหัวข้อ
  1. หน้าแรก(Home) กล่าวถึงภาพรวมของแหล่งเรียนรู้ประเภทขนมไทยที่เลือก  และ QR Code URL ที่จัดทำ
  2. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของขนมไทยที่เลือก
  3. ลักษณะและประเภทของขนมไทยที่เลือก
  4. ส่วนประกอบ และวิธีทำขนมไทยที่เลือก
  5. ความสำคัญทางเศรฐกิจของขนมไทยที่เลือก
  6. ประโยชน์และโทษ พร้อมคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยที่เลือก
  7. Clip Video เกี่ยวกับของขนมไทยที่เลือก
  8. สถานที่ตั้งของร้านที่ขายหรือแหล่งของขนมไทยที่เลือก แผนที่ให้ใช้ Google Map แล้วนำ Code มาใส่ลง Blog
  9. แหล่งอ้างอิง อย่างน้อย 5 แหล่ง
  10. ผู้จัดทำ บอกเฉพาะชื่อ-นามสกุล โรงเรียน อีเมล์
 6. ทุกหน้าประกอบด้วย
  1. Banner ที่มีข้อความบอกหัวข้อของหน้านั้น
  2. เนื้อหา ภาพประกอบที่ตกแต่งแล้ว แหล่งที่มาของรูปภาพไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ
  3. เส้นคั่นสวยงาม
  4. ปุ่มหัวข้อสวยงาม
 7. จะตรวจความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 8. อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
 9. ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
  1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

การตรวจงาน

ครั้งที่ 1

รูปภาพของ sss29867

http://www.thaigoodview.com/node/195631

รูปภาพของ sss29734

http://www.thaigoodview.com/node/198197

รูปภาพของ sss29674

http://thaigoodview.com/node/196009 ส่งค่ะ

 

รูปภาพของ sss29861

ส่งงานค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/195127

รูปภาพของ sss29746

http://www.thaigoodview.com/node/195107 ส่งค่ะ

รูปภาพของ sss29683

http://www.thaigoodview.com/node/195118  ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ sss29763

http://www.thaigoodview.com/node/195132

 

รูปภาพของ sss29750

http://www.thaigoodview.com/node/195639

รูปภาพของ sss29736

http://www.thaigoodview.com/node/195650

รูปภาพของ sss29737

http://www.thaigoodview.com/node/195651

รูปภาพของ sss30023

http://www.thaigoodview.com/node/195632

 

รูปภาพของ sss29867

http://www.thaigoodview.com/node/195631

 

รูปภาพของ sss29767

http://www.thaigoodview.com/node/195646

รูปภาพของ sss30054

http://www.thaigoodview.com/node/195649

รูปภาพของ sss29897

http://www.thaigoodview.com/node/195120

รูปภาพของ sss29672

http://thaigoodview.com/node/195121

รูปภาพของ sss29848

http://www.thaigoodview.com/node/195648

รูปภาพของ sss29769

งานครั้งที่2

http://www.thaigoodview.com/node/195122

รูปภาพของ sss29855

http://www.thaigoodview.com/node/195647

รูปภาพของ sss30055

http://www.thaigoodview.com/node/195642

รูปภาพของ sss30032

http://www.thaigoodview.com/node/195641

รูปภาพของ sss29707

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/195129

รูปภาพของ sss29758

http://www.thaigoodview.com/node/195638

รูปภาพของ sss29827

http://www.thaigoodview.com/node/195635

รูปภาพของ sss29658

http://www.thaigoodview.com/node/195640

รูปภาพของ sss29999

http://www.thaigoodview.com/node/195644

 

รูปภาพของ sss29894

http://www.thaigoodview.com/node/195633

http://www.thaigoodview.com/node/195634

รูปภาพของ sss29979

http://www.thaigoodview.com/node/195643

รูปภาพของ sss29835

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/195113

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์