จระเข้

รูปภาพของ sss28252

      จระเข้

 

                                       จระเข้น้ำจืด หรือ จระเข้พันธุ์ไทย หรือ จระเข้บึง (Freshwater หรือ Siamese Crocodile, Crocodylus siamensis) มีถิ่นกำเนิดในบริเวณ เวียดนาม เขมร ลาว ไทย กะลิมันตัน ชวา และมีในสุมาตรา มีขนาดปานกลาง ค่อนมาทางใหญ่ (3 - 4 เมตร) มีเกล็ดท้ายทอด มีช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 10 - 12 ปี จระเข้ชนิดนี้วางไข่ครั้งละ 20 - 48 ฟอง โดยมีระยะเวลาฟักไข่นาน 68 - 85 วัน เริ่มวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม โดยขุดหลุมในหาดทรายริมแม่น้ำ ใช้เวลาเฉลี่ยราว 80 วัน ชอบอยู่และหากินเดี่ยว

                                       จระเข้น้ำจืด โดยปกติจะกินปลาและสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นอาหาร จะไม่ทำร้ายมนุษย์หากไม่ถูกรบกวนหรือมีอาหารเพียงพอ ในอดีตในประเทศไทยเคยพบชุกชุมในแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง เช่น ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่จระเข้ชุม เคยมรรายงานว่าพบจระเข้ถึง 200 ตัว หรือในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องต่าง ๆ เช่น ไกรทอง ของจังหวัดพิจิตร เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้สูญหายไปจนหมดแล้ว สถานะในธรรมชาติเชื่อว่าหลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวคือ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เท่านั้น แต่ในต่างประเทศยังคงพบอยู่ที่ทะเลสาบเขมรอยู่ สถานะในอนุสัญญาของไซเตส ได้ขึ้นบัญชีจระเข้น้ำจืดไว้อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix 1)

                                      ปัจจุบัน จระเข้สายพันธุ์นี้แท้ ๆ ก็ยังหายากในสถานที่เลี้ยง เนื่องจากได้ถูกผสมสายพันธุ์กับจระเข้สายพันธุ์อื่นจนเสียสายพันธุ์แท้ไป เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ

 

การจัดจำแนกสัตว์ในวงศ์จระเข้ (Crocodylidae)


สปีชีส์ส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในสกุล Crocodylus ส่วนอีกสองสกุลที่เหลือ Osteolaemus และ Tomistoma ต่างเป็นสกุลที่มีสปีชีส์เดียว (monotypic)

สกุล Crocodylus:
จระเข้อเมริกา (American Crocodile), Crocodylus acutus
จระเข้ปากแหลม (Slender-snouted Crocodile), Crocodylus cataphractus
(Orinoco Crocodile), Crocodylus intermedius
(Freshwater Crocodile), Crocodylus johnstoni
จระเข้ฟิลิปปินส์ (Philippines Crocodile), Crocodylus mindorensis
(Morelet's Crocodile), Crocodylus moreletii
จระเข้แม่น้ำไนล์ (Nile Crocodile), Crocodylus niloticus
จระเข้นิวกินี (New Guinea Crocodile), Crocodylus novaeguineae
(Mugger Crocodile, Marsh Crocodile หรือ Persian Crocodile), Crocodylus palustris
จระเข้น้ำเค็ม (Saltwater Crocodile), Crocodylus porosus
จระเข้คิวบา (Cuban Crocodile), Crocodylus rhombifer
จระเข้น้ำจืด (Siamese Crocodile), Crocodylus siamensis
สกุล Osteolaemus:
จระเข้แคระ (Dwarf crocodile), Osteolaemus tetraspis
 
จระเข้อาบแดดเพื่อความอบอุ่นสกุล Tomistoma:
จระเข้ปากกระทุงเหว หรือตะโขง (False gharial), Tomistoma schlegeli

 

สร้างโดย: 
น.ส. นิธิพร เชาว์สกุลวิริยะ ชั้น ม.3/9 เลขที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์