สามเหลี่ยม

ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมคือรูปปิด ที่มี 3 ด้าน 3 มุม  โดยมุมภายในรวมกันได้ 180 องศา
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. แบ่งตามลักษณะของด้าน
2. แบ่งตามลักษณะของมุม 
1. แบ่งตามลักษณะของด้าน แบ่งได้ 3 ชนิด คือ
1.1 รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสามด้าน
1.2 รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวไม่เท่ากันเลย
1.3 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน
2. แบ่งตามลักษณะของมุม มี 3 ชนิด คือ
2.1 รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลม
2.2 รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก
2.3 รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้าน

สร้างโดย: 
ครูจันทิมา รัตนะวัน
รูปภาพของ yaikae

สีเขียวตองของ 3 เหลี่ยม  สะใจมากกกกกกกกกกกก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์