พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี

รูปภาพของ SugarFree

  

            นอกจากพระปรีชาญาณทางด้านการทรงดนตรีและคีตนิพนธ์แล้วทรงมีทรรศนะทางด้านการดนตรีและเป็นศิลปินทางดนตรีที่จะได้ศึกษาและถือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดนตรีและการเป็นศิลปินทางดนตรี ในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฯเข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 มีตอนหนึ่งดังนี้ 

           “…..การดนตรีจึงมีความสำคัญสำหรับประเทศชาติ สำหรับสังคมถ้าทำดี ๆ ก็ทำให้คนเขามีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ให้ความบันเทิง ทำให้คนที่กำลังท้อใจมีกำลังใจขึ้นมาได้ คือเร้าใจได้ คนกำลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะดึงให้กลับมาในทางที่ถูกต้องได้ ฉะนั้นดนตรีนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงพูดได้กับท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีในรูปการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสำคัญ และต้องทำให้ถูกต้อง ต้องทำให้ดี ทั้งถูกต้องในทางหลักวิชาของการดนตรี อย่างหนึ่ง และก็ถูกต้องตามหลักวิชาของผู้มีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมทั้งส่วนตัว เพราะก็อย่างที่กล่าวว่า เพลงนี้มันเกิดความปีติภายในตัวเองได้ ความปีติในผู้อื่นได้ก็เกิดความดีได้ เกิดความเสียได้…..”
(สำนักราชเลขาธิการ. 2524 : 307 - 308) 
           …..นักดนตรีนี้จะแบ่งออกเป็นหลายอย่างก็ได้คือนักดนตรีที่เล่นดนตรีเป็นอาชีพ และนักดนตรีที่เล่นเป็นความบันเทิงของตนเองหรือของผู้อื่นสองอย่างนี้ความจริงก็เป็นอันหนึ่ง เพราะว่านักดนตรีทุกคนแม้จะเป็นนักดนตรีอาชีพก็มีความพอใจในการเล่นทั้งนั้น ไม่มีนักดนตรีใดที่จะไม่มีความพอใจในการปฏิบัติดนตรี ถ้าไม่มีความพอใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ไม่สามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้…..”
(สำนักราชเลขาธิการ. 2524 : 303)
                จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าดนตรีให้ความบันเทิง เบิกบานต่อผู้ฟัง "การดนตรีนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นดนตรี ไม่ได้แต่งเพลง ไม่ได้ร้องเพลง แต่ก็ฟังเพลงก็ถึงจิตใจเขาได้เท่ากับทำให้จิตใจเขามีความเบิกบานก็ได้ ความเศร้าหมองก็ได้ ความตื่นเต้นก็ได้ ชักจูงต่าง ๆ ได้ (สำนักราชเลขาธิการ. 2524 : 307) นอกจากนั้นแล้ว ดนตรียังมีสภาพเป็นดนตรีบำบัด (Music Therapy) ที่จะช่วยแก้ไขผ่อนคลายความทุกข์โศก นำพามนุษย์ไปสู่สิ่งที่ดีงาม "คนกำลังไปทางหนึ่งทางที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะดึงให้กลับมาในทางที่ถูกต้องได้" 
           การเป็นนักดนตรีก็ใช่เพียงการมีความสามารถทางดนตรีเท่านั้น แต่นักดนตรี (รวมทั้งศิลปินสาขาอื่น ๆ ) จะต้องมีหลักวิชาการ "ทำให้ถูกต้องในทางหลักวิชาของการดนตรี" พร้อมกับการเป็นคนดีของสังคม "ผู้ที่มีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต" เพื่อให้นักดนตรี สร้างสรรค์จากพื้นฐานที่ดีงามอันแท้จริงของศิลปิน ไปสู่ดนตรีที่ดีงาม ดนตรีที่จรรโลงความดีงามในสังคม ในแง่ของหลักวิชาการและการทำให้ถูกต้องทางหลักวิชาการดนตรี มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรี เขียนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
           จริงอยู่การฝึกฝนแต่ภาคปฏิบัติการก็อาจสามารถที่จะไปทำการบรรเลงได้ แต่อย่าลืมว่าการแสดงศิลปะทุกชนิด ถ้าผู้แสดงขาดหลักวิชาเสียแล้ว การแสดงนั้นจะดีขึ้นถึงขีดที่ควรจะดีไม่ได้…ถ้าเทียบกับวิชาทหาร สมมุตว่าเรายิงปืนแม่นที่สุดไม่ว่าระยะใกล้หรือไกล แต่เราไม่รู้จักวิธีนำทัพหรือยุทธโยบายต่าง ๆ เลย เราก็จะต้องเป็นแต่เพียงผู้ที่คอยยิงตามคำสั่งเท่านั้น จะเป็นผู้นำทัพหรือเสนาธิการอะไรไม่ได้เลย (มนตรี ตราโมท. 2542 : 3)
            นอกจากนั้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงกล่าวถึงนักดนตรีอาชีพและนักดนตรีที่เล่นเพื่อตอบสนองความบันเทิงและความต้องการของตนเองอีกด้วย แม้นนักดนตรีทั้งสองลักษณะจะเล่นดนตรีด้วยความสุขด้วยความพึงพอใจเช่นกัน แต่มีประเด็นที่น่าพิจารณาต่อไปว่า นักดนตรีที่เล่นเพื่อความบันเทิงของผู้อื่นอาจเป็นนักดนตรีบริการที่แสดงดนตรีตามกระแสความพึงพอใจหรือความต้องการของผู้ฟังหรือกลุ่มเป้าหมาย (target group) โอกาสที่จะสร้างสรรค์ดนตรีให้มีลักษณะเฉพาะตัว มีความโดดเด่นในเชิงดนตรีอาจจะไม่สามารถเป็นไปได้ ส่วนนักดนตรีที่เล่นและสร้างสรรค์เพื่อความพึงพอใจของตนเองของการเป็นศิลปินดนตรีย่อมมีโอกาสที่จะบุกเบิกสร้างสรรค์ดนตรีให้ก้าว

 

 

สร้างโดย: 
SugarFree

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์