คำสมาส...ศาสตร์น่ารู้

รูปภาพของ nudjaree

                    คำสมาส (อ่านว่า    สะ – หมาด)  คือ  การนำคำภาษาบาลีและ/หรือสันสกฤตตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำเดียว  มีความหมายเกี่ยวเนื่องกัน

  • หลักการสังเกตคำสมาส

      ๑.คำที่นำมาสมาสกันต้องเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้น เช่น กาฬพักตร์ ภูมิศาสตร์ ราชธรรม บุตรทาน อักษรศาสตร์    ฯลฯ  ถ้าเป็นการนำคำภาษาบาลีและ/หรือภาษาสันสกฤตมารวมกับคำภาษาอื่นนับเป็นเพียงแค่คำประสมเท่านั้น

      ๒. คำสมาสคือการนำคำภาษาบาลีและ/หรือภาษาสันสกฤตมาชนกัน(การนำคำมาวางเรียงต่อกันโดยคำใดคำหนึ่งหรือทั้งสองคำไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปของคำ) เช่น
                       มัธยม    +   ศึกษา     = มัธยมศึกษา
                       ประวัติ   +   ศาสตร์    = ประวัติศาสตร์      
                       อุบัติ     +   เหตุ        = อุบัติเหตุ 
                       สุข       +   ศึกษา     = สุขศึกษา    
                                     ฯลฯ

 ๓.การอ่านคำสมาสต้องอ่านออกเสียงสระเนื่องกันระหว่างคำหน้าและคำหลังเสมอ  เช่น
                     อิสรภาพ          อ่านว่า     อิด – สะ – หระ – พาบ
                     ถาวรวัตถุ         อ่านว่า     ถา – วอน – ระ – วัด – ถุ
                     เทพบุตร          อ่านว่า     เทบ – พะ – บุด
                     ประวัติศาสตร์    อ่านว่า     ปฺระ – หวัด – ติ – สาด    
                                       ฯลฯ
         หมายเหตุ  แต่บางคำก็ไม่อ่านออกเสียงสระเนื่องกันระหว่างคำหน้าและคำหลัง  เช่น   
                     สมุทรปราการ     อ่านว่า   สะ – หมุด – ปฺรา – กาน
                     สุพรรณบุรี          อ่านว่า   สุ – พัน – บุ – รี
                     สมัยนิยม           อ่านว่า   สะ – หมัย – นิ – ยม  
                                      ฯลฯ

      ๔.หากพยางค์สุดท้ายของคำหน้า มีสระ อะ ให้ตัดสระ อะ  ออกก่อนจึงจะนำคำมาสมาสกัน   เช่น
                 อิสระ   +   ภาพ     = อิสรภาพ
                 พละ    +   ศึกษา   = พลศึกษา
                 วีระ     +   บุรุษ     = วีรบุรุษ    
                           ฯลฯ 
           หมายเหตุ  ยกเว้นคำบางคำ เช่น กิจจะลักษณะ เป็นต้น

      ๕.หากพยางค์สุดท้ายของคำหน้ามีไม้ทัณฑฆาตอยู่ ให้ตัดไม้ทัณฑฆาตออกก่อนจึงนำคำมาสมาสกัน  เช่น
                มนุษย์   +    ศาสตร์   =   มนุษยศาสตร์
                แพทย์   +    สภา      =   แพทยสภา
                ทิพย์     +    เนตร     =   ทิพยเนตร
                องค์      +    รักษ์     =   องครักษ์
                ครุศาสตร์  +  บัณฑิต  =   ครุศาสตรบัณฑิต    
                          ฯลฯ


สร้างโดย: 
ครูนุจรีย์ ผิวงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์