ลงทุนแสนล้านมาบตาพุดเคว้ง [7 มี.ค. 52 - 04:46]

รูปภาพของ ssspoonsak

ลงทุนแสนล้านมาบตาพุดเคว้ง [7 มี.ค. 52 - 04:46]
 
นายประสาน ตันประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมดำเนินการหลังการประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ว่า ยอมรับว่าภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศสอบถามความชัดเจนมาค่อนข้างมาก ซึ่งความไม่ชัดเจนนี้ทำให้นักลงทุนมีการชะลอแผนการลงทุนแล้วเนื่องจากไม่มั่นใจว่าแผนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ อีไอเอจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องปรับใหม่หรือไม่ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการเสนอนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม ต่อไป

“เม็ดเงินลงทุนด้านปิโตรเคมีกว่า 100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะเครือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กว่า 70,000 ล้านบาท และเครือซิเมนต์ไทย 30,000 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการรวมกันประมาณ 10 โครงการ โครงการเหล่านี้ต่างก็ผ่านความเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหมดแล้วและบางโครงการก็เริ่มก่อสร้างไปแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนมาเป็นเขตควบคุมมลพิษจึงทำให้ไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องมีการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่หรือไม่ ทำให้นักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนเกิดความกังวลเช่นกัน”

นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า ต้องรอความชัดเจนว่าแผนการรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะตามกฎหมายแล้วเมื่อประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษอำนาจการประกาศเกณฑ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆเป็นหลัก  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แล้วจึงเสนอของบประมาณบริหารจัดการมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในวันที่ 9 มี.ค. คณะกรรมการกลั่นกรองงานก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จะนัดหารือเพื่อที่จะสรุปแนวคิดเห็นของ กกร.เสนอต่อเวทีการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นากยรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจากการหารือร่วมกันล่าสุดเอกชนเห็นพ้องกันว่าควรจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใน จ.ระยอง อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานสากล  ดังนั้นระหว่างรอการศึกษาจึงควรชะลอการบังคับคดีหรือการประกาศเขตควบคุมมลพิษออกไปก่อน

“ขณะนี้ผลการศึกษาปัญหาดังกล่าวมีความหลากหลายและหลายมุมมอง ทั้งจากภาครัฐ นักลงทุน ประชาชนในพื้นที่ และเป็นข้อมูลที่ต่างคนต่างทำ จึงเห็นว่าน่าจะเป็นการศึกษาระดับชาติ หากพบว่า จ.ระยอง มีปัญหาแล้วจะได้หยุดการลงทุนไป เอกชนก็จะได้ตัดสินใจได้ จะได้ไม่ทำให้ ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมของไทยดูไม่ดีในสายตาของนักลงทุน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษ ในปัจจุบันภาคเอกชนก็ทำตามระเบียบเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วและมั่นใจว่าบางอย่างเกินมาตรฐานสากลด้วยซ้ำ”
 
นายพยุงศักดิ์กล่าวว่า ผลพวงจากการประกาศเขตควบคุมมลพิษดังกล่าวส่งผลให้ภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนทั้งโครงการเก่าและใหม่เพื่อรอให้รัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกังวลว่าจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มหรือไม่และระเบียบจะเป็นอย่างไร การขออนุญาตจะผ่าน กนอ.หรือหน่วยงาน จากขณะนี้ต้องขออนุมัติจาก กนอ.ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องมีความชัดเจน หากไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนเข้าใจว่าการลงทุนกับประชาชนในพื้นที่ จ.ระยองจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างได้เหมาะสมไม่มีมลพิษไม่ทำลายสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมานักลงทุนกว่า 138 ราย ในนิคมฯมาบตาพุดก็มีแผนกำจัดมลพิษให้อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดอยู่แล้ว

“กรณีดังกล่าวอำนาจการออกใบอนุญาตการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะถูกย้ายไปยังท้องถิ่นในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งเข้าใจว่าตามรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแล แต่เอกชนก็ต้องการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น เห็นว่าวิธีที่ดีสุดต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาที่เป็นระดับชาติและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยเพื่อให้ชัดเจน หากไม่เช่นนั้นจะกระทบการลงทุนในระยะยาวและภาพลักษณ์การลงทุนในประเทศด้วย”.
 
 

ที่มา http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic&content=126608

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์