เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องประวัติ บพ. ไทย

1. ชื่อเกม            ประวัติ บพ.ไทย
2. วัตถุประสงค์      เพื่อทบทวนความรู้เรื่องประวัติ บพ. ไทย
3. จำนวนผู้เล่น      จำนวน  32  คน 
4. สถานที่            ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์       บัตรคำ ถาม-ตอบ ประวัติ บพ.ไทย จำนวนเท่ากับสมาชิกหรือมากกว่าก็ได้  
                        สมมติบัตรคำถามให้ใช้เลขไทยในการเขียนข้อ  บัตรคำตอบใช้เลขอารบิคในการเขียน  
                        เช่น  ๑.  ในปี 2500  ใครเดินทางไปประชุมที่อเมริกา
                                 1.   นางสาวกนก  สามเสน   
6. ระยะเวลา         10 – 15 นาที
7. วิธีเล่น             1. สมาชิกนั่งล้อมวงบนเก้าอี้  (ใต้เก้าอี้ติดบัตรคำไว้ เก้าอี้ละ 1-2 ใบ)
                        2. เล่นเกม  ย้ายเก้าอี้  ถ้าหัวหน้าหมวดสั่ง “Blue Birds” ให้ขยับไปนั่งเก้าอี้ทางขวามือของตน
                             “Girl Guide” ให้ขยับไปนั่งเก้าอี้ทางซ้ายมือของตน “Senior Guide” วิ่งไปนั่งเก้าอี้ตรงข้าม
                        3. เล่นเกม  2 - 3 ครั้ง  ให้สมาชิกก้มดูใต้เก้าอี้ หยิบบัตรคำเพื่อถาม-ตอบ
                        4. เริ่มจากบัตรคำหมายเลข ๑  (เลขไทย) ซึ่งเป็นเลขบัตรคำถามผู้ที่ได้เลข 1 (อารบิค) เป็นผู้ตอบ จนถึงหมายเลข
                            สุดท้าย
8. กติกา               การเล่นเกมตามข้อ  2  อาจส่งซ้ำ  เช่น  Girl Guide–Girl Guide ให้สมาชิกขยับไปนั่งทางซ้ายมือ 2  ครั้ง          
9. สรุปเกม            1. สมาชิกมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจากการเล่นเกม
                         2. เป็นการทบทวนความรู้เรื่องประวัติ บพ. ไทย
    


เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องการอยู่ร่วมกัน

1. ชื่อเกม            ตุ๊กตา
2. วัตถุประสงค์      ให้สมาชิกรู้จักและเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกัน
3. จำนวนผู้เล่น     ไม่เกินจำนวน  32  คน 
4. สถานที่           ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์      ตุ๊กตา  ขนาดกลาง   1  ตัว       
6. ระยะเวลา         7 – 10 นาที
7. วิธีเล่น             1.  สมาชิกยืนล้อมเป็นวงกลม
                        2.  เริ่มจากสมาชิกคนที่ 1  จับตุ๊กตาและทำกริยา  1 อย่างกับตุ๊กตา  สมมติจับจมูกตุ๊กตา
                             ให้สมาชิกคนสุดท้าย (ที่ยืนอยู่ซ้ายมือของคนที่ 1  สังเกตและจำว่าสมาชิกคนที่ 1
                                                        ทำอะไรกับตุ๊กตา)
                                                   3.  สมาชิกคนที่ 1 ส่งตุ๊กตาให้สมาชิกคนที่ 2  สมาชิกคนที่ 2 สมมติลูบผม ตุ๊กตา  สมาชิก
                                                        คนที่ 1 (ซึ่งอยู่ซ้ายมือของสมาชิกคนที่ 2)  สังเกตและจำว่าสมาชิกคนที่ 2  ทำอะไรกับ
                                                        ตุ๊กตา  (ในที่นี้คือลูบผม)
                                                   4.  ส่งตุ๊กตาจนครบทุกคนในวง  ทุกคนต้องจำได้ว่าคนทางขวาของตนทำอะไร  ให้สมาชิก
                                                        คนที่อยู่ซ้ายมือทำกริยาเดียวกับที่เราทำกับตุ๊กตา  เริ่มจากสมาชิกคนที่ 1  ให้สมาชิก
                                                        คนสุดท้าย  (ซึ่งอยู่ซ้ายมือของคนที่  1 ทำกับตนเองในที่นี้คือ จับจมูกสมาชิกคนที่ 1  
                                                        เพราะสมาชิกคนที่ 1  จับจมูกตุ๊กตา
                                                    5.  สมาชิกคนที่ 1  ลูบผมสมาชิกคนที่ 2 (เพราะคนที่  2  ลูบผมตุ๊กตา)
                            8. กติกา              - 
                            9. สรุปเกม           1.   สมาชิกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  การเข้าใจผู้อื่น
                                                    2.  สมาชิกได้ทำตามกฎข้อ  2, 4, 5

สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์