ที่มาของ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม"

รูปภาพของ supatkul

รำลึก"แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

 

 

 

การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังความโศกเศร้าแก่พสกนิกรชาวไทยที่ยังคงรำลึกถึงพระองค์และพระกรณียกิจมาก มายที่ยังประโยชน์แก่สังคมไทย หนึ่งในการรำลึกนั้นถ่ายทอดตามนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา เป็นแม่งานใหญ่จัดถวาย

นิทรรศการนี้ถ่ายทอดความหมายอันหลากหลายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศและประชาชนชาวไทย ในรูปแบบของการบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ วีดิทัศน์ และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ อาทิ ไปรษณียบัตร ชุดเครื่องเงินของเล่น สมุดแสตมป์ ซึ่งทรงสะสมขณะทรงพำนักอยู่สวิตเซอร์แลนด์ เก้าอี้เสียงดนตรี หนังสือนิทานสำหรับเด็กที่ทรงแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย ฯลฯ

ในการจัดแสดงครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง หลังทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จมาทอดพระเนตรนิทรรศการ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เสด็จฯ มาร่วมทอดพระเนตรด้วย ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยนิทรรศการส่วนนี้จัดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 4-15 พ.ค.

จากนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมได้นำนิทรรศ การจัดแสดงต่อไปในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหา วิทยาลัยศิลปากร วันที่ 21 พ.ค.-3 มิ.ย. มหา วิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 มิ.ย.-2 ก.ค. มหา วิทยาลัยบูรพา วันที่ 6-16 ก.ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15-24 ส.ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2-12 พ.ย. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 16-25 พ.ย. และจากนั้นจึงไปจัดเป็นนิทรรศการถาวร ณ หอพระราชประวัติ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ที่มาของชื่อนิทรรศการ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" นั้น บรรยายไว้ในใจความส่วนหนึ่งว่า ความเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นั้น เป็นที่รับทราบกันในหมู่ประชาชนยุคปัจจุบันแต่เพียงว่า ทรงมีพระอิสริยศักดิ์เป็น "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ" ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้จริงแล้ว หากได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลลงลึกถึงพระกรณียกิจ พระประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รวมถึงพระจริยวัตร จะพบว่า ทรงมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอุปมาอุปไมยได้กับ "แสงหนึ่ง" คือ เปรียบดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ผู้คนมักไม่ได้มองเห็น "แสง" นั้น

ถ้าจะเปรียบตามจริงแล้ว ยังทรงเปรียบประดุจแสงที่ส่องฉาย และอาบสะท้อนให้ผู้คนได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของพระราชบิดา พระราชมารดา พระอนุชาทั้งสองพระองค์ตลอดมาโดยผ่านพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพระกรณียกิจ พระจริยวัตร พระนิพนธ์หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน และ "แสงหนึ่ง" นี่เอง ยังส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ

สำหรับการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยกับ "รุ้งงาม" เพื่อสื่อความหมาย หรือคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ใน "แสงหนึ่ง" ซึ่งเมื่อผนวกรวมกันแล้วก็สะท้อน ให้เห็นถึงความหมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง ดุจแสงหนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ ที่ปรากฏให้เห็นคือ "รุ้งงาม"

ในนิทรรศการ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" ได้ถ่ายทอดความเป็นพระองค์ท่าน ผ่านคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ ได้แก่ ความสง่างาม ความเรียบง่าย ความมีพลังสร้างสรรค์ ความรอบรู้ ความเมตตา การให้เกียรติผู้อื่น และการอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้นำไปเป็นแบบอย่างการดำเนิน ชีวิต โดยยึดแนวทางการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นแสงส่องนำทางสู่อนาคต 

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์