ทีเส็บแถลงข่าวทิศทางการดำเนินงานของทีเส็บ ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินข่าว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

www.tceb.or.th

 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

เวลา 13.30-15.00 น.

 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ แถลงข่าวทิศทางการดำเนินงานของทีเส็บ ประจำปีงบประมาณ 2564 และภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่มุ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกหลักสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน รองรับวิถีปกติใหม่ของการจัดงานในยุค New Normal วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง วี บอลรูม ชั้น 12 โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ

#####

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี    ผู้อำนวยการฝ่าย        โทรศัพท์  0 2694 6000     อีเมล Parichat_s@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน       ผู้จัดการ                โทรศัพท์ 0 2694 6000    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ                                      โทรศัพท์ 0 2616 6749-50

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์