วันประชากรโลก (World Population Day)

รูปภาพของ ssspoonsak

วันประชากรโลก (World Population Day) 

ที่มาของภาพ : http://www.un.org/depts/dhl/population/images/population.jpg

             วันประชากรโลก มีการคาดกันว่าวันที่มีประชากรโลกครบ 5,000 ล้านคน คือ วันที่ 11 ก.ค. พ.ศ.2530 ต่อมาจึงถือว่าวันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) กำหนดโดยคณะกรรมการของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA)ในการประชุมครั้งที่ 36 ในเดือน มิถุนายน 2532 เพื่อให้ความสนใจในความเร่งด่วนและความสำคัญของปัญหาประชากรต่อแผนและโครงการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และความต้องการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ มีการเฉลิมฉลองวันประชากรโลกใน ปี 2533 หลังจากนั้นมีการฉลองทุกปีเรื่อยมา

             สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายของประเทศ เมื่อ 17 มีนาคม 2513 ความว่า "รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนการวางแผนครับครัวด้วยระบบใจสมัคร เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมากที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"

กิจกรรม การจัดนิทรรศการ การแสดงทางศิลปะ การประกวดบทความเกี่ยวกับประชากรการวางแผนครอบครัว การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน

หน่วยประสานงาน กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Fund for Population Activities,UNFPA )

 

แหล่งอ้างอิง


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์