การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

รูปภาพของ sssjintana

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่ไปทิศทางเดียวกันตลอด  เช่น โยนวัตถุขึ้นไปตรงๆรถยนต์  กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง

2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แต่มีการเคลื่อนที่กลับทิศด้วย  เช่น รถแล่นไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง เมื่อรถมีการเลี้ยวกลับทิศทาง ทำให้ทิศทางในการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน

การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุต้องมี  ระยะทาง  การกระจัด ความเร็ว  อัตราเร็ว และความเร่ง

1. ระยะทาง คือ  ระยะทางหรือความยาวที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมด ใช้สัญลักษณ์ตัว S เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตร ( m )

2. การกระจัด คือ  เส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้าย ใช้สัญลักษณ์ตัว  S  เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร ( m )

3. ความเร็ว  คือ  การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ตัว V  เป็นปริมาณเวกเตอร์  เพราะเราหาได้จากปริมาณ

เวกเตอร์ เพราะฉะนั้นความเร็วต้องเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วย  มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที ( m / s )

                         จากสูตร     ΔV  =   ΔS / Δ

                                          V  = S  / t     =  การกระจัด / เวลา

                        กำหนดให้    V  คือ  ความเร็ว  หน่วย เมตร/วินาที ( m/s )

                                          S  คือ  การกระจัด  หน่วย  เมตร  ( m )

                                          t  คือ   เวลา  หน่วย วินาที  ( s )

     หน่วย   เมตร/วินาที  ( m / s )

4.  อัตราเร็ว  คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดในหนึ่งหน่วยเวลา  ใช้สัญลักษณ์ตัว V  เป็นปริมาณสเกลาร์ เพราะเราหาได้จาก

ปริมาณสเกลาร์  เพราะฉะนั้น อัตราเร็วจึงต้องเป็นปริมาณสเกลาร์ด้วย  มีหน่วยเป็น  เมตร/วินาที ( m / s )

                         จากสูตร   ΔV = ΔS / Δt   

                                        V = S / t         =   ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทั้งหมด / เวลา

                       กำหนดให้   V  คือ  อัตราเร็ว  หน่วย  เมตร/วินาที ( m/s )

                                        S  คือ  ระยะทาง  หน่วย  เมตร ( m )

                                        t  คือ   เวลา   หน่วย  วินาที ( s )

        หน่วย  เมตร/วินาที  ( m / s )

 5. ความเร่ง  คือ  ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลา  ใช้สัญลักษณ์ตัว a เป็นปริมาณเวกเตอร์ 

มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 ( m / s2 )

                         จากสูตร    Δa  = ΔV / Δt           =  ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไป / เวลา

                                         a = v2 - v1 / t2- t1

                          หรือ         a = v - u / t

                       กำหนดให้   a  คือ  ความเร่ง  หน่วย  เมตร/วินาที2 ( m / s2 )

                                        u  คือ  ความเร็วเริ่มต้น หน่วย เมตร / วินาที ( m /s )

                                        v  คือ  ความเร็วสุดท้าย หน่วย เมตร/วินาที ( m /s )

                                        t  คือ  เวลา  หน่วย วินาที  ( s )

        หน่วย   เมตร/ วินาที2 ( m / s2 )

                                      

                         

                                           

สร้างโดย: 
นางสาวจินตนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์