เซลล์

รูปภาพของ sscampai

1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) มีโครงสร้างประกอบด้วยเนื้อเยื่อบางๆ 2 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยชั้นโปรตีนหนาประมาณ 20 อังสตอม (Angstrom) และชั้นไขมัน ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) หนาประมาณ 35 อังสตอม โดยชั้นของไขมันประกบเข้าหากัน หันด้านชั้นโปรตีนออกภายนอก โครงสร้างนี้ถูกเรียกว่า ยูนิตเมมเบรน (unit membrane) ภายในเยื่อหุ้มมีช่องเปิดขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารภายในและภายนอกเซลล์  

2. เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear membrane) ทำหน้าที่ห่อหุ้มนิวเคลียส โดยแยกส่วนนิวเคลียสออกจากส่วนของของเหลวภายในเซลล์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสถูกเรียกว่า เซลล์โปคารีโอติก (Procaryotic cell) ได้แก่ โปรติสตาบางชนิด เช่น แบคทีเรีย และสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว (blue green algae) ส่วนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสถูกเรียกว่า เซลล์ยูคารีโอติก (Eucaryotic cell) เยื่อหุ้มนิวเครียสมีรูเปิดขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 อังสตอม ทำหน้าที่ขนส่งสารละลายต่างๆผ่านเข้าออกระหว่างนิวเคลียสกับของเหลวภายนอก

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/CHARUD/specialnews/6/life1/cell-3.jpg

 

สร้างโดย: 
อำไพ หงษาคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์