เซลล์

รูปภาพของ sscampai

  ส่วนของของเหลวภายในเซลล์ (Cytoplasm)
ประกอบด้วยของเหลวซึ่งเป็นสารประกอบหลายชนิด และองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างต่างๆ ได้แก่
1. ร่างแหเอนโดพลาสมิก (Endoplasmic reticulum หรือ ER) มีลักษณะเป็นร่างแหของเนื้อเยื่อบางๆ ที่มีช่องเปิดติดต่อกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
ร่างแหชนิดขรุขระ (rough endoplasmic reticulum หรือ RER) เป็นร่างแหชนิดที่มีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิว ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกไปยังส่วนต่างๆภายนอกเซลล์ ร่างแหชนิดนี้อยู่ตามอวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ เช่น ตับอ่อน
ร่างแหชนิดเรียบ (smooth endoplasmic reticulum หรือ SER) เป็นร่างแหชนิดที่ไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิว ทำหน้าที่สังเคราะห์ไขมัน พวกสเตอรอยด์ คอเลสเตอรอล ร่างแหชนิดนี้พบมากในต่อหมวกไต และตับ

2. ไรโบโซม (Ribosome) มีองค์ประกอบเป็นโปรตีนกับกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid) ขนาดประมาณ 100-250 อังสตอม วางตัวอยู่บนร่างแหเอนโดพลาสมิก และกระจายตัวอยู่ในไซโตพลาสซึม ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน

ที่มา : http://www.sema.go.th/files/Content/science/k4/0035/F01/images/im13.jpg
 

สร้างโดย: 
อำไพ หงษาคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์