เซลล์

รูปภาพของ sscampai

3. กอลจิคอมเพลกซ์ (Gogi complex) มีลักษณะเป็นถุงแบนพับซ้อนกันตรงปลายโป่งออกเป็นกระเปาะ (vesicle) ทำหน้าที่สะสมสารที่เซลล์ผลิตขึ้น เช่น เอนไซม์ ก่อนส่งออกยังภายนอกเซลล์ และทำหน้าที่สังเคราะห์โพลีแซคคาไรด์ จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เพื่อสร้างเป็น ไกลโคโปรตีน (glycoprotein)

4. ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) มีลักษณะเป็นโครงสร้างที่มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้นประกบกัน หนาประมาณ 185 อังสตอม เนื้อเยื่อด้านในยื่นเข้าส่วนด้านในของโครงสร้าง ทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์ พบในเซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์ประสาท

5. ไลโซโซม (Lysosome) เกิดจากถุงของกอลจิบอดี มีลักษณะเป็นถุงภายในมีเอนไซม์สำหรับย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์

6. เซนตริโอ (Centriole) มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอก ประกอบด้วยการเรียงตัวของท่อขนาดเล็ก (microtubule) เกาะกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ท่อ รวมกัน 9 กลุ่ม ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการแบ่งเซลล์

7. พลาสติดส์ (Plastids) พบในพืช มีโครงสร้างคล้ายไมโตคอนเดรีย มีดีเอ็นเอ พลาสติดส์ที่มีรงควัตถุ เช่น คลอโรฟิล คาโรทีนอยด์ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้พลาสติดส์ยังทำหน้าที่สะสมสารต่างๆ เช่น แป้ง ไขมัน และโปรตีน

8. แวคิวโอ (Vacuole) เป็นองค์ประกอบไร้ชีวิตในเซลล์ มีลักษณะเป็นถุงภายในมีของเหลวที่เรียกว่า เซลล์แซป (cell sap) พบทั้งในเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ทำหน้าที่เก็บของเสีย อาหาร และเป็นที่พักอาหารก่อนส่งออกสู่ไซโตพลาสซึม

สร้างโดย: 
อำไพ หงษาคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์