แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 วิชาสังคมศึกษา ส 31101

รูปภาพของ ssspoonsak

แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 วิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วงชั้นที่ 3

 


          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นแผนการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตลอดจนเป็นคนที่มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คือ นายธนากร  นาคโคตร ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และนำเสนอเพื่อขอคำแนะนำ ข้อติชม ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำในครั้งต่อไป ขอสงวนสิทธิ์การคัดลอกสำเนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          ทั้งนี้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการจัดทำ ตามความคิด และความเข้าใจของผู้จัดทำเอง โดยนำเอารูปแบบการมาจากการทำผลงานอาจารย์ 3 ที่ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้

 

นายธนากร  นาคโคตร
ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083

 

สร้างโดย: 
ครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

แผนการสอนดีมากๆ อยากคัดลอกไปใช้ในการฝึกสอนครับ แต่คัดลอกไม่ได้ ทำยังไงดีครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์