ปิโตรเลี่ยม

รูปภาพของ ssspoonsak

ปิโตรเลี่ยม

  

ในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้น ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา ก็ต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานต่างๆ มากมาย และพลังงานที่เราต้องใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง คือ พลังงานจากปิโตรเลียม เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด หากใช้กันอย่างไม่ประหยัด ก็จะทำให้หมดลงอย่างรวดเร็วและคนรุ่นหลังก็จะมีชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบาก การมีความรู้ในเรื่องปิโตรเลียมจะทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของน้ำมัน ผู้จัดทำก็มีความหวังว่า ผู้เยี่ยมชมทุกท่านจะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานนะคะ

สำหรับข้อมูลต่างๆ ในเว็บเพจนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ที่เห็นประโยชน์ของความรู้ด้านปิโตรเลียม :-

คู่มือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ถ้าพร้อมแล้ว ก็ตะลุยไปในโลกแห่งปิโตรเลียมกันเล้ยยย !!!

 

ตัวอย่างข้อมูล

ปิโตรเลียม (Petroleum) เป็นสารประกอบสถานะต่างๆ ที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวประกอบหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) นอกจากนี้ก็มีสารอินทรีย์ที่มีกำมะถัน ออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอีกหลายชนิด ทั้งนี้ น้ำมันดิบจะมีคุณลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะผิดแผกไปตามที่มา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดคุณค่าของน้ำมัน การกำหนดวิธีการและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการกลั่นน้ำมันต่อไป

เมื่อกล่าวถึงปิโตรเลียม คงจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การกำเนิดและการสำรวจปิโตรเลียม

2. กระบวนการกลั่น

3. ผลิตภัณฑ์

4. ส่วนการจำหน่าย


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา

สร้างโดย: 
นางสาววาสนา บุญจริง นางสาวศานิตา อัศวศรีวรกุล นางสาวพอแก้ว รักษ์เธียรมงคล และนางสาวกันต์ฤทัย อนันต์รัตนสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์