ปลาการ์ตูน

รูปภาพของ sss28262
...ปลาการ์ตูน...

ในปัจจุบันปลาสวยงามที่เข้ามามีบทบาทกับคนเรามากขึ้นเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ความเพลิดเพลินโดยปลาสวยงามก็มีหลายชนิดที่นิยมเช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูงเป็นต้น ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของผู้เลี้ยงในการเลี้ยงปลาสวยงามนั้น สิ่งที่จำเป็นก็คือความเอาใจใส่เพราะปลาสวยงามก็เป็นเมือนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ คือไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังป่วยหรือสบายดี แต่จะแสดงออกมาในลักษณะความผิดปกติของพฤติกรรมและร่างกายซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตของผู้เลี้ยงซึ่งตรงจุดนี้ก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยง ประเภทอื่นๆ เมื่อผู้เลี้ยงมีความรักความเอาใจใส่แล้วก็ต้องมีเวลาให้เพราะปลาสวยงามอาศัยอยู่ในน้ำ ฉะนั่นจึงต้องมีเวลาดูแลรักษาความสะอาดของน้ำ เช่น ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นต้น ซึ่งถ้าไม่มีเวลาในการปฏิบัติสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้ปลาสวยงามที่เลี้ยงมีสุขภาพไม่ดีได้ นอกจากนี้แล้วการเลี้ยงปลาสวยงามนั้นมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างซึ่ง ณ ที่นี้ทางผู้เขียนมีข้อแนะนำคือการเลือกซื้อปลาสวยงาม เพราะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามมีดังนี้

Ø การเป็นปลาที่ว่ายน้ำเป็นปกติ มีการว่ายน้ำตลอดเวลาØ การเป็นปลาที่ไม่มีบาดแผล หรือรอยช้ำตามตัวØ การเป็นปลาที่มีอวัยวะของร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์Ø การเป็นปลาที่มีเกล็ดเรียบ ไม่บวมพอง (ในปลาที่มีเกล็ด)Ø ไม่ควรเป็นปลาที่ชอบแยกตัวหนี ชอบหลบซ่อนตู้ปลาคือ ควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้เลี้ยง และควรมีขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่ตู้ปลาไม่ควรใส่ปลาแน่นเกินไปอีกทั้งควรมีฝาปิดตู้ปลา เพราะสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ปลาได้รับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ป้องกันการสูญเสียน้ำ ป้องกันสิ่งสกปรกตกลงในน้ำที่รองรับตู้ปลาหรือขาตั้งตู้ปลาควรจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักของตู้ปลาและน้ำที่ใส่ในตู้ปลาน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญเปรียบเสมือนที่อยู่ของปลา เพราะฉะนั้นน้ำที่ผู้เลี้ยงเลือกใช้ควรเป็นน้ำที่สะอาด ซึ่งที่นิยมคือน้ำประปา แต่ก่อนที่จะใช้ควรมีการกำจัดคลอรีนก่อน โดยการพักตากแดดไว้ หรือมีการเติมน้ำยากำจัดคลอรีนชุดกรองน้ำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเลี้ยงปลา เพราะจะช่วยในการรักษาความสะอาดของน้ำปั๊มอากาศเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยการเลือกเครื่องปั้มควรเลือกเครื่องที่มีการทำงานสม่ำเสมอ และอากาศที่ออกมาก็ควรจะมีความสม่ำเสมอด้วยหลอดไฟเป็นสิ่งที่ช่วยให้แสงสว่างในตู้ปลา เป็นส่วนที่ช่วยการสังเคราะห์แสงของพืชไม้น้ำที่เลี้ยงไว้ในตู้ปลาพันธุ์ไม้น้ำกรดหินรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับตู้ปลา และยังมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเช่น กรวด หิน รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับตู้ปลา พันธุ์ไม้น้ำช่วยเป็นที่หลบซ่อนหรือกำบังของปลาด้วย ซึ่งก่อนที่ผู้เลี้ยงจะนำสิ่งเหล่านี้ใส่ในตู้ปลา ก็ควรทำความสะอาดก่อนให้เรียบร้อยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาอื่นๆเช่น กระบอก ซึ่งควรมีเพราะสิ่งนี้จะช่วยในการตักเอาสิ่งสกปรกภายในตู้ปลาออก กระชอนที่ใช้ในการทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากใช้งานเสร็จ จากที่กล่าวมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนอยากบอกก็คือ เมื่อเราเลี้ยงปลาแล้วเราก็ต้องหมั่นสังเกตปลาที่เราเลี้ยงว่ามีลักษณะท่าทางอย่างไร ตรงจุดนี้จะทำให้เราสามารถบอกได้ว่าปลาป่วยหรือไม่ได้ป่วย

โดยปลาป่วยจะมีลักษณะดังนี้

Ø มีการว่ายน้ำผิดปกติØ มีการกินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหารØ มีอาการซึมจากปกติ มีบาดแผลหรือรอยช้ำตามตัวØ มีเกล็ดที่พองออกมาไม่เรียบ (ในปลาที่มีเกล็ด) ครีบปลามีรอยแหว่ง

ชนิดของปลาการ์ตูน

 

 

 

 ปลาการ์ตูนส้มขาว

ลำตัวมีสีส้มเข้ม มีแถบสีขาว 3 แถบ พาดบริเวณส่วนหัว ลำตัวและบริเวณหาง ขอบของแถบสีขาวเป็นสีดำขอบนอกของครีบเป็นสีขาวและขอบในเป็นสีดำ อาศัยในที่ลึก ตั้งแต่ 1-15 เมตร ขนาดตัวโตที่สุดประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla gigantea เป็นต้น ปลาการ์ตูนส้มขาวพบได้บ่อยที่สุดในทะเลอันดามัน อ่าวไทย พบได้ที่เกาะโลซิน จังหวัดนราธิวาส อาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ในดอกไม้ทะเลแต่ละกออาจพบปลาการ์ตูนนี้อยู่ด้วยกัน 6-8 ตัว

 

 

ปลาการ์ตูนลายปล้องลำตัวมีสีเข้ม ส่วนหน้าครีบอกและหางมีสีเหลืองทอง มีแถบขาว3 แถบ ตรงส่วนหัว ลำตัว และโคนหาง ปลาชนิดนี้มีความผันแปรของสีสูง มีไม่ต่ำกว่า 8 รูปแบบ สีของลูกปลาวัยรุ่นก็ต่างจากปลาเต็มวัย พบทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จัดเป็นปลาการ์ตูนใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ขนาดโตที่สุดประมาณ 15 ซ.ม. อาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลได้หลายชนิด บางครั้งเป็นชนิดที่พบตามพื้นทราย ปลาการ์ตูนลายปล้องมีการแพร่กระจายกว่างมาก อาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 3-4 ตัว โดยมีตัวเมีย ซึ่งมีขนาดโตที่สุด เป็นจ่าฝูง ตัวที่มีขนาดรองลงมาจะเป็นตัวผู้ ถ้าตัวเมียตายไปตัวผู้ก็จะรีบโตและเปลี่ยนเพศขึ้นมาทำหน้าที่แทน  

 ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง

ลำตัวมีสีดำ ส่วนหางมีสีเหลือง มีแถบขาว 2 แถบ แถบแรกพาดอยู่บริเวณหลังตา อีกแถบพาดผ่านท้องขึ้นมายังครีบหลังเป็นชนิดที่หายากมาก พบเฉพาะฝั่งอันดามันในที่ลึกตั้งแต่ 2-25 เมตร ขนาดโตที่สุดประมาณ 14 เซนติเมตร อยู่กับดอกไม้ทะเลชนิดที่ฝั่งทรายได้แก่ Stichodactyla Haddoni มีสีน้ำตาลหนวดสั้น มักอยู่กับคู่กับลูกเล็กๆ 3-4 ตัว มีนิสัยดุร้ายกับปลาอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว

 

 

 

 ปลาการ์ตูนอานม้า

ลำตัวมีสีน้ำตาลอมดำ มีแถบขาว 2 แถบ แถบแรกอยู่หลังตา อีกแถบเริ่มบริเวณกลางลำตัวเป็นแถบโค้งพาดเฉียงขึ้นไปที่ครีบหลัง ลักษณะคล้ายอานม้า พบในที่ลึก ตั้งแต่ 2-30 เมตร ขนาดโตที่สุดประมาณ 12 เซนติเมตร อยู่กับดอกไม้ทะเลชนิดที่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทราย คือ Hsteractis crispa และ Stichodactyls haddoni พบเฉพาะในอ่าวไทย

 

 

ปลาการ์ตูนอินเดียน

ลำตัวมีสีเนื้ออมเหลืองทองอมชมพู มีแถบขาวเล็ก ๆ พาดผ่านบริเวณหลังตั้งแต่ปลายจมูกจนจรดครีบหาง อาศัยอยู่ในที่ลึกตั้งแต่ 3-25 เมตร ขนาดโตที่สุดประมาณ 10-11 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla mertensil อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่คล้ายการ์ตูนส้มขาว พบได้บ่อยทางฝั่งอันดามัน ส่วนอ่าวไทยพบที่เกาะโลชิน

 

 ปลาการ์ตูนมะเขือเทศปลาเต็มวัยลำตัวมีสีดำอมแดง ครีบทุกครีบมีสีแดง มีแถบสีขาว 1 แถบ พาดขวางบริเวณหลังตา ปลาขนาดเล็กจะมีลำตัวและครีบเป็นสีแดง มีแถบขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ บริเวณหลังตา ตอนกลางของลำตัว และโคนหาง ในปลาวัยรุ่นแถบสีขาวที่โคนหางจะหายไปขนาดโตเต็มวัยประมาณ 12 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามลากูน หรือรอบนอกของแนวปะการัง มักอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor เคยมีรายงานว่าพบได้ในประเทศไทย (Allen, 2000) แต่ปัจจุบันไม่มีใครพบอีก (ธรณ์, 2544) ปลาที่ซื้อขายในตลาดของประเทศไทยเป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย

 ปลาการ์ตูนแดงปลาการ์ตูนแก้มหนาม หรือการ์ตูนทอง หรือการ์ตูนแดง เป็นปลาชนิดเดียวกัน (Species) ลำตัวมีสีส้มแดง เมื่ออายุมากขึ้นสีจะแดงมากขึ้นจนเป็นสีแดงเข้มอมดำ ลำตัวมีแถบสีขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ บริเวณหลังตา กลางลำตัว และโคนหาง ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือมีหนามแหลมบริเวณใต้ตา ขนาดโต อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล ชนิด Entacmaea quadricolor 

ปลาการ์ตูนดำแดงปลาเต็มวัยลำตัวมีสีส้มแดง และมีปื้นสีดำขนาดใหญ่บริเวณหลัง ส่วนปลาวัยรุ่นจะยังไม่มีปื้นสีดำ และจะมีแถบสีขาวพาดขวางลำตัวบริเวณหลังตา ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 12 เซนติเมตร อาศัยตามแนวปะการัง มักอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Entacmaea quadricolor หรือ Heteractis crispa พบทางฝั่งทะเลอันดามัน  ปลาการ์ตูนอินเดียนแดงลำตัวมีสีเนื้ออมเหลืองทองอมชมพู มีแถบขาวพาดอยู่บริเวณหลังตา อาศัยในที่ลึกตั้งแต่ 3-25 เมตร ขนาดโตที่สุดประมาณ 10-11 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla mertensil อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่     ขอขอบคุณ www.geocities.com/fishcatoon

สร้างโดย: 
ด.ญ.ปาจรีย์ หวังวิไล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์