อบรมเชิงปฏิปัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะที่ดี ประจำปี2552

รูปภาพของ ssspoonsak

อบรมเชิงปฏิปัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะที่ดี ประจำปี2552

ขอให้สมาชิกผู้ที่ได้รับการอบรม ให้เขียนข้อมูลรายละเอียดโดยคลิกที่ แสดงความคิดเห็นข้างล่าง ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล บอก คำนำหน้าชื่อ เช่น เด็กหญิง เด็กชาย นาย นางสาว

2. ชื่อโรงเรียน

3. ที่อยู่โรงเรียน

 

ก็เข้าท่าดีพอได้

นายรณกฤษ  เต็มเปี่ยม

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

จังหวัดสมุทรสงคราม

สุดยอด

รูปภาพของ pompam

นาย ปฏิวัติ  ศรีอ่อน

ข้อคิดเห็นส่วนตัว

ก็เป็นโครงการที่  ดี เพราะ ทำให้เด็ก สามารถ เข้าถึง

แห่งโลกอินเตอร์ มาก ขึ้น และยัง มี เงินทุน สนับสนุน

ในโครงการนี้อีก มากและผมก็อยาก ให้จัด โครงการแบบนี้ขึ้นอีก

 

โรงเรียนวัดบวรมงคล....!!

วิทยากรบรรยายได้ดีมาก

เด็กหญิงอุไรทิพย์ เกื้อหนุน

thip32@gmail.com

โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

ม.7 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

web ดี๊ดี

                      ด.ช.ภัทรพงศ์ บุตรจินดา

        ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

นายวรวิทย์ ทองอ่อน 

thongon32@gmail.com

0800207206

รูปภาพของ pompam

 

 นายธีรพงศ์.....

ความคิดเห็น

1.เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
2.เป็นโครงการที่ไม่เป็นโทษในการนำไปปฏิบัติ
3.เป็นโครงการที่มีความรู้เป้นพื้นฐาน และมีสาระมาก
4.เป็นโครงการที่กระตุ้นให้คิดต่อเติมและดีงามต่อการนำไปปฏิบัติ

โรงเรียนวัดบวรมงคล.....

 

นาย ผะไท   อ่ำช้าง

โรงเรียน พัฒนานิคม

192 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เปี่ยมความรู้  คู่จริยา

พัฒนาชุมชน

SmileSmileSmile

 

โดยนายสถาพร อ่อนคลาย

ผินแจ่มวิชาสอน 

 

นางสาววิราภรณ์   ครื้นอุระ

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

ต.บางนกแขวก อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม

นายวรวิทย์  ทองอ่อน  โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อำเภอ บางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

เว็บไซต์ผม http://www.guys.ob.tc

นายอัครฉัตร  ชัยเสนา

มาจากโรงเรียน ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

เบอร์ 080 - 9736372

E - mail : Akkartachad@hotmail.com

เว็บไซต์ส่วนตัว

Http://www.Guys.ob.tc/Nameguys/index.html

เปนค่ายทิให้ความรู้แก่เรา มากๆ .

สิ่งที่ไม่รุ้ก้อได้รุ้ ?

และสิ่งที่ได้เรียนรู้มา นำไปใช้ในชีวิตปะจำวั นได้,,

 

นาย พงษ์สิทธิ์  เผื่อนกลาง

ร.ร วัดบวรมงค ล (:

 

รูปภาพของ ployzaa

เนื้อหาดีมาก

นางสาวธันยพร  พานทอง

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

จังหวัดสมุทรสงคราม

องอาจ ยังทรัพย์

โรงเรียนพัฒานิคม

192 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เนื้อหาการอบรมสนุกดีครับ

นายกิตติ  เกตุสุนทร

โรงเรียนบางไทรวิทยา

นายรณฤทธิ์  เต็มเปี่ยม

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

อ.อัมพวาต.ท่าคาจ.สมุทรสงคราม 75110

ดีมากเนื่อหาดี

 

นายธนพล เกิดน้อย

โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

เด็กชายอานนท์  มูลกระทุ่ม

โรงเรียนพัฒนานิคม

ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เด็กชายศรัณย์ ศักดิ์ศรี

โรงเรียนพัฒนานิคม

ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ชื่อนางสาวกฤตยา เหล็กเพ็ชร

โรงเรียนหนองโดนวิทยา

 

นายวุฒิชัย ศรีรางวัล

โรงเรียนเพิ่มวิทยา

100 ม.1ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นางสาวรุจิรา  เมืองแสน

โรงเรียนหนองโดนวิทยา  อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  18190

 

เป็นค่ายที่หน่าเรียนรู้มากๆ

นายธีรวัฒน์ บุญเขียว

โรงเรียนผินแ่จ่มวิชาสอน

19  ก.ย.2552

รูปภาพของ kaikaimon

นายกิจจา  วิชัยดิษฐ์

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทยโยค จ.กาญจนบุรี 71150

รูปภาพของ mr.noname

ชื่อ เด็กชายชาคริต  เมธาวีระนนท์

มาจาก โรงเรียน ช่องพรานวิทยา

ที่อยู่โรงเรียน ต.ช่องพราน อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

 

บรรยายสุดยอดได้สาระประโยชน์มากมายขั้นเทพครับและยังฮาด้วยจริงๆนะครับ 

รูปก็แอ๊บแบ๊วมากจริงๆ

นายณัฐวัตร  เพียงการ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมLaughing

จังหวัดจันทบุรี  อำเภอโป่งน้ำรอน   ตำบลทับไทร    22140

เป็นค่ายที่ให้ความรู้ครับ

นายสถาพร อ่อนคลาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak