ชมค่าวรรณศิลป์ เยือนถิ่นสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ (ด้านที่ ๑)

ที่มาของเรื่อง

  

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วงสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ได้รับยกย่องว่าเป็น "มหาราช" องค์แรกของประเทศไทยผู้ยิ่งใหญ่ในทุกด้าน หนึ่งในความยิ่งใหญ่นั่นคือ ทรงเป็นจอมปราชญ์ ทรงจารึกหลักศิลาจารึกด้วยลายสือไทย เล่าเรื่องราวต่างๆ ในสมัยของพระองค์ให้คนรุ่นหลังทราบ ลายสือไทยของพระองค์ได้วิวัฒนาการมาเป็นอักษรไทย และได้ใช้เป็นอักษรประจำชาติมาจนถึงทุกวันนี้ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนับเป็นศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของชาติไทย ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญยิ่งเพราะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ไม่มีใครคัดค้านได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ภาษาที่ใช้คำจารึกนั้น ให้ความรู้และความงามทางด้านภาษา ทำให้โลกรู้ว่าคนสมัยสุโขทัยใช้ภาษาพูด อ่าน เขียน กันอย่างไร ทำให้โลกรู้ว่าชาติไทยของเรามีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของไทยเราเอง แสดงถึงความเป็นชาติที่มีเอกราชและมีอารยธรรม

สร้างโดย: 
ครูกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์