ชมค่าวรรณศิลป์ เยือนถิ่นสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ (ด้านที่ ๑)

คุณค่าด้านวรรณศิลป์

๑.การเล่นเสียง

  • สัมผัสสระ  พบอยู่เป็นจำนวนมากเกือบทุกบรรทัดของจารึก

บรรทัดที่ ๒  "ตูพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสาม ผู้หญิงโสง พี่เผือ"

                คำว่า "น้อง" และคำว่า "ท้อง"

บรรทัดที่ ๓ "อ ผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้"

                คำว่า "อ้าย" และคำว่า "ตาย"

                คำว่า "ใหญ่" กับคำว่า "ได้"

บรรทัดที่ ๗ "น กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อ"

                คำว่า "หนี" กับคำว่า "ขี่"

บรรทัดที่ ๘ "ช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อ"

               พยางค์ท้ายคำว่า "ขุนสามชน" สัมผัสกับคำว่า "ตน"

บรรทัดที่ ๑๑-๑๒ "อ ชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อ ตัวปลากูเอามาแก่พ่อกู"

              คำว่า "ปลา" สัมผัสกับคำว่า "มา"

บรรทัดที่ ๑๘-๑๙ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว"

              คำว่า "ปลา" กับคำว่า "นา"

บรรทัดที่ ๑๙-๒๐ "...ไพร่ลูทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย..."

              คำว่า "ค้า" กับคำว่า "ม้า"

บรรทัดที่ ๒๑-๒๒ "...ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเข้าลูกขุนผู้ใดแล้..."

              คำว่า "ฟ้า" กับคำว่า "หน้า", คำว่า "ใส" กับคำว่า "ใด"

บรรทัดที่ ๒๒ "ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ล้มตายหายกว่าเหย้าเรือนพ่อเชื้อ"

              คำว่า "ตาย" กับคำว่า "หาย"

บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ "...เหย้าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมัน..."

             คำว่า "เชื้อ" กับคำว่า "เสื้อ"

บรรทัดที่ ๒๓ "...ช้างขอลูกเมียเยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไท"

             คำว่า "เมีย" กับคำว่า "เยีย",  คำว่า "ฟ้า" กับคำว่า "ข้า"

บรรทัดที่ ๒๕ "ลูกเจ้าลูกขุน ผิแล้ผิดแผกแสกว้างกันสวนดู"

            คำว่า "แล้" กับคำว่า "แส"

บรรทัดที่ ๒๕-๒๖ "...สวนดูแท้แล้ จึ่งแล่งความแก่ขาด้วยชื่อ..."

            คำว่า "แท้" คำว่า "แล้" กับคำว่า "แก่"

บรรทัดที่ ๒๖-๒๗ "...บ่อเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน"

            คำว่า "ลัก" กับคำว่า "มัก"

บรรทัดที่ ๒๗ "ผู้ซ่อนเห็นท่ายบ่ใคร่พินเห็นสินท่านบ่ใคร่ เดือ"

            คำว่า "พิน" กับคำว่า "สิน"

บรรทัดที่ ๒๘ "...คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ช่อย..."

            คำว่า "มา" "หา" กับคำว่า "พา"

บรรทัดที่ ๓๑ "...หัวพุ่งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าบ่ตี..."

           คำว่า "ดี" กับคำว่า "ตี"

บรรทัดที่ ๓๒-๓๓ "...ไพร่ฟ้า หน้าปก..."

           คำว่า "ฟ้า" กับคำว่า "หน้า"

บรรทัดที่ ๓๓-๓๔ "เจ็บท้องข้องใจ"

           คำว่า "ท้อง" กับคำว่า "ข้อง"

บรรทัดที่ ๓๔ "ข้องใจ มักจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ไปลั่นกะ"

           คำว่า "มัก" กับคำว่า "จัก", คำว่า "ไร้" กับคำว่า "ไป"

บรรทัดที่ ๓๓-๓๕ "...ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้..."

           คำว่า "ไป" กับคำว่า "ไว้"


สร้างโดย: 
ครูกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์