ชมค่าวรรณศิลป์ เยือนถิ่นสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ (ด้านที่ ๑)

สัมผัสอักษร  ในจารึกหลักที่ ๑ พบว่ามีการใช้สัมผัสอักษรมากมายคือ

บรรทัดที่ ๒-๓ "พี่เผื่อผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก"

           คำว่า "เผือ" กับคำว่า "ผู้"

           คำว่า "เตียม" กับคำว่า "แต่"

บรรทัดที่ ๓-๔ "เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด..."

          คำว่า "ขุน" กับคำว่า "ขึ้น"และคำว่า "เข้า"

          คำว่า "ชน" กับคำว่า "ฉอด"

          คำว่า "สิบ" กับคำว่า "สาม"

บรรทัดที่ ๕ "ขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสาม"

          คำว่า "ขุน กับคำว่า "ขับ" และคำว่าว่า "ขวา"

บรรทัดที่ ๖ "ชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพ่ายจแจ้"

          คำว่า "ไพร่" กับคำว่า "พ่อ" และคำว่า"พ่าย"

          คำว่า "หน้า" กับคำว่า "หนี"

บรรทัดที่ ๘-๙ "ช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อ"

         คำว่า "ช้าง" กับคำว่า "ขุนสามชน" และคำว่า "ชื่อ"

บรรทัดที่ ๙ "มาสเมือง แพ้ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู"

          คำว่า "แพ้" กับคำว่า "พ่าย" และคำว่า "พ่อ"

บรรทัดที่ ๑๓ "อันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู"

         คำว่า "อัน" กับคำว่า "อร่อย" และคำว่า "เอา"

บรรทัดที่ ๑๕ "ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง"

         คำว่า "เงือน" กับคำว่า "งวง"

บรรทัดที่ ๑๗-๑๘ "จึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม"

         คำว่า "แก่" คำว่า "กู" กับคำว่า "กลม"

บรรทัดที่ ๒๐ "เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า"

         คำว่า "ค้า" , "ขี่", "ขาย", "ใคร" และคำว่า "ใคร่"

บรรทัดที่ ๒๒ "ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มหายตายกว่า เหย้าเรือนพ่อเชื้อ"

         คำว่า "ลูก" กับคำว่า"แล้"และคำว่า"ล้ม"

บรรทัดที่ ๒๓ "เสื้อคำมัน ช้างขอลูกเมียเยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไท ป่า"

         คำว่า "คำ", "ขอ", "ข้าว" และคำว่า "ข้า"

บรรทัดที่ ๒๕ "ผิแล้ผิดแผกแสกว้างกัน"

        คำว่า "ผิ" , "ผิด" และคำว่า "แผก"

บรรทัดที่ ๒๖ "แท้แล้ จึ่งแล่งความแก่ขาด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมัก"

        คำว่า "แล้", "แล่ง" และคำว่า "ลัก"

        คำว่า "ขา" กับคำว่า "เข้า"

บรรทัดที่ ๓๑ "ได้ข้าเสือก ข้าเสือ"

         คำว่า "เสือก" กับคำว่า "เสือ"


สร้างโดย: 
ครูกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์