ชมค่าวรรณศิลป์ เยือนถิ่นสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ (ด้านที่ ๑)

คุณค่าด้านสังคม

      ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ในด้านที่ ๑ นี้ได้ให้คุณค่าทางด้านสังคมไว้ค่อนข้างมากคือ มีการสะท้อนให้เห็นชีวิตของคนในสังคม และการสอดแทรกความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี

การสะท้อนให้เห็นชีวิตของคนในสังคม

      ในจารึกด้านที่ ๑ ตั้งแต่บรรทัดที่ ๑๘ ลงไปได้บรรยายถึงสภาพบ้านเมือง การเมืองการปกครอง ตลอดจนสภาพชีวิตของชาวเมืองสุโขทัยอย่างชัดเจน  ขอจำแนกออกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้

สร้างโดย: 
ครูกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์