กรด เบส น่ารู้ ^___^

 


 

                         3. ในสารละลายที่มีค่าความเข้มข้นของ HIn และ In- ใกล้เคียงกัน สีของอินดิเคเตอร์จะเป็นสีผสม

              ระหว่างสีของรูปกรดและรูปเบสผสมกัน ในกรณีของเมทิลเรดจะได้สีส้ม ซึ่งเป็นสีผสมระหว่างสีแดงกับสีเหลือง

              และเรียก pH ของสารละลายช่วงสีผสมนี้ว่า "ช่วง pH ของการเปลี่ยนสี (pH range) ของอินดิเคเตอร์"

              ดังสมการต่อไปนี้

                        จากอัตราส่วนระหว่าง [HIn] ต่อ [In-] มีผลต่อสีของอินดิเคเตอร์ ดังนี้

                          ถ้าอัตราส่วนของ [HIn] ต่อ [In-]         =          1 : 1    ได้สีส้ม

                          ถ้าอัตราส่วนของ [HIn] ต่อ [In-]         =          10 : 1  ได้สีแดง

                          ถ้าอัตราส่วนของ [HIn] ต่อ [In-]         =          1 : 10  ได้สีเหลือง

                        ดังนั้น ช่วงปรับเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อน คือ ช่วง pH ที่ทำให้อัตราส่วนระหว่าง

               [HIn] ต่อ [In-] เปลี่ยนจาก 10 ไปเป็น 0.1

ถ้า [HIn] > [In-]  ≥ 10 จะพบสีของสารละลายในรูปกรด 

    หรือเปลี่ยนสีที่ 

ถ้า

 

จะพบสีของสารละลายในรูปเบส

หรือเปลี่ยนสีที่ช่วง pH      =      pKa + log10

                                                                                    =      pKa + 1     

                                 แสดงว่าอินดิเคเตอร์ใดๆ จะเปลี่ยนสีที่ pH  =  pKa ± 1 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                    ตัวอย่าง  อินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง มีค่า Ka = 2x10-5 รูปกรดมีสีเหลือง รูปเบสมีสีน้ำเงิน

                                 เติมลงในสารละลาย มีค่า pH = 3  จะได้สีอะไร และที่ pH 5.5 และ 9.2

                                 สารละลายจะมีสีใด

                                  แสดงว่า pH ต่ำกว่า 3.7 มีสีเหลือง สูงกว่า 5.7 มีสีน้ำเงิน และช่วง pH 3.7 ถึง 5.7

                                  เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ในสารละลาย        pH         =          3  จะมีสีเหลือง

                                                                                pH         =          5.5 จะมีสีเขียว

                                                                                pH         =          9.2 จะมีสีน้ำเงิน

                                  ส่วนช่วง pH ที่ทำให้อินดิเคเตอร์ที่เป็นเบสอ่อนเปลี่ยนสี คือ ช่วงที่ pH = pKa ± 1  

ตารางแสดงช่วง pH ที่เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บางชนิด

(ที่มา : http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem22/indi.htm)


                                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางพบว่า อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดเปลี่ยนสีที่ค่า pH ต่างกัน 

              มีช่วง pH ของการเปลี่ยนสีกว้างต่างกัน อินดิเคเตอร์ที่มีช่วง pH เปลี่ยนสีที่กว้างมากจะไม่สามารถ

              บอกความเป็นกรด - เบส ได้ถูกต้อง ถ้าใช้อินดิเคเตอร์เพียงชนิดเดียว   

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์