กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                 ถ้าใช้อินดิเคเตอร์หลายชนิดทดสอบค่า pH ของสารละลาย จะสามารถประมาณค่า pH ได้ใกล้เคียง

              ที่สุด โดยการวิเคราะห์ค่า pH แล้วหาช่วงที่มีค่า pH ซ้ำกัน จะเป็นค่า pH ของสารละลาย ดังตัวอย่าง

              ตัวอย่าง กำหนดชนิดของอินดิเคเตอร์ช่วง pH ที่เปลี่ยนสีและสีที่เปลี่ยนให้ ดังนี้

นำสารละลาย X ซึ่งใสไม่มีสีมา 3 หลอด หยดอินดิเคเตอร์ ได้ผลดังนี้

 

          
                                pH ของสารละลาย X เท่ากับ 7.2 – 7.6 เนื่องจากเป็นช่วง pH ที่ซ้ำกันของอินดิเคเตอร์ทั้ง 3 ชนิด

            และสามารถสรุปได้ว่าสารละลายมีสมบัติเป็นเบสเนื่องจาก pH มากกว่า 7

                                ดังนั้น ถ้านำอินดิเคเตอร์หลายชนิด ซึ่งเปลี่ยนสีของสารละลายได้ในช่วง pH แตกต่างกันมากผสมกัน

            ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะได้อินดิเคเตอร์ที่บอกค่า pH ของสารละลายได้ชัดเจนมากขึ้น เรียกว่า“ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์

            (universal indicatior)” ทำให้สามารถระบุค่า pH ของสารละลายตั้งแต่ pH 1-14

 

 (ที่มา : http://ujutchemical.exteen.com/20060911/entry-3)

                                ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ที่ใช้โดยทั่วไป ได้จากการผสมอินดิเคเตอร์ 4 ชนิด คือ เมทิลเรด เมทิลออเรนจ์ 

            ฟีนอล์ฟทาลีน และโบรโมไทมอลบลู ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทำให้เปลี่ยนสีได้เกือบทุกช่วงของ pH เช่น ที่ pH = 3

            เมทิลออเรนจ์และเมทิลเรดจะมีสีแดง ฟีนอล์ฟทาลีนไม่มีสี โบรโมไทมอลบูลมีสีเหลือง เมื่อรวมกันยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์

            จะให้สีที่ปรากฏเป็นสีแดงส้มที่ pH เท่ากับ 3 เป็นต้น

            
                                กระดาษ pH เป็นกระดาษที่ชุบด้วย

            ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบส

            ของสารละลายได้สะดวก  โดยการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

            และนำสารละลายมาแตะบนกระดาษ แล้วนำผลที่ได้

            ไปเทียบสีของค่า pH ที่แผ่นเทียบสีบนกล่องบรรจุ

            กระดาษ pH ทำให้สามารถระบุค่า pH ของสารละลายได้

            

     
Universal pH indicator paper
 
         
                (ที่มา : http://www.camlab.co.uk/item.asp?itemid=21331&categoryid=204&browsecategoryid=307)


                                 สีที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ ของพืชจะเปลี่ยนสีในช่วง pH ต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงสามารถนำมาใช้

               เป็นอินดิเคเตอร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางแสดงอินดิเคเตอร์จากพืชที่สกัดด้วยน้ำ

 ชนิดของพืช

 ช่วง pH ที่เปลียนสี

 สีที่เปลี่ยน

 ดอกอัญชัน

 1-3

 แดง-ม่วง

 ดอกกระเจี๊ยบ

 6-7

 แดง-เขียว

 ขมิ้นชัน

6-7 

 เหลืองส้ม

 ขมิ้นชัน

 11-12

 ส้ม-น้ำตาล

 ชบาซ้อน

 7-8

 แดง-เขียว

 ดาวเรืองเหลือง

 9-10

 ไม่มีสี-เขียว

 กล้วยไม้

10-11 

 ไม่มีสี-เหลือง

 ทองกวาว

 11-12

เหลืองเขียว-แดง

                                  จากตารางพบว่า สีจากพืชสามารถเปลี่ยนสีในช่วง pH ต่างๆ กัน ดังนั้นอาจเตรียมอินดิเคเตอร์

             จากสารสกัดจากส่วนต่างๆ ที่มีสีของพืชได้ นอกจากนี้การวัดค่า pH ของสารละลายอาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า

             “พีเอชมิเตอร์ (pH meter)” เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่า pH ของสารละลายที่ปรากฎเป็นตัวเลขที่มีค่าถูกต้อง

              และละเอียดยิ่งขึ้น

       

     


 

   

 
สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์