กรด เบส น่ารู้ ^___^

                     ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

                                 คือปฏิกิริยาของสารใดๆ ที่ทำปฏิกิริยาแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำกับสารใดๆ การไฮโดรไลซิสเกลือ 

              คือ การเอาเกลือมาทำปฏิกิริยากับน้ำ จะแบ่งเกลือตามลักษณะ การไฮโดรไลซิสได้ดังนี้

                                 1. เกลือที่เกิดจาก กรดแก่ เบสแก่  เช่น  NaCl  KI  เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไอออน 

              ซึ่งไอออนทั้งสองไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ  ทำความเข้มข้นของ Hและ  OH- ไม่เปลี่ยนแปลง การละลายของเกลือ

              ประเภทนี้จึงเป็นกลาง

                                 2. เกลือที่เกิดจาก กรดแก่ เบสอ่อน เช่น NH4Cl  (NH4)2SO4  เมื่อละลายน้ำจะแตกตัว

              เป็นไอออนของกรดแก่และไอออนของเบสอ่อน  ไอออนของกรดแก่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ไอออนของเบสอ่อน 

              สามารถรวมตัวกับน้ำได้  (เกิดไฮโดรไลซิสกับน้ำ)

 

          
                                 3. เกลือที่เกิดจาก กรดอ่อน เบสแก่  เช่น CH3COONa  KCN  เมื่อละลายน้ำจะแตกตัว

              เป็นไอออนของกรดอ่อนและไอออนของเบสแก่  ไอออนของเบสแก่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ไอออนของกรดอ่อน 

              สามารถรวมตัวกับน้ำได้  (เกิดไฮโดรไลซิสกับน้ำ)


                                 4. เกลือที่เกิดจาก กรดอ่อน เบสอ่อน   เช่น  NH4CN  เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไอออน

              ของกรดอ่อนและไอออนของเบสอ่อน  ไอออนของทั้งคู่  สามารถรวมตัวกับน้ำได้  (เกิดไฮโดรไลซิสกับน้ำ)

                                สารละลายจะมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบส  ขึ้นกับค่า  Ka , Kb  ของกรด-เบสนั้น ๆ

              ลองทำดู  ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดไฮโดไลซีสได้

............................................................................................................................


               สรุปการละลายของเกลือ  ได้ดังนี้

              1. เกลือที่มีฤทธิ์เป็นกลาง  คือ  เกลือที่เกิดจากกรดแก่  เบสแก่   ได้แก่ ...........................................

              2. เกลือที่มีฤทธิ์เป็นกรด  คือ  เกลือที่เกิดจากกรดแก่  เบสอ่อน   ได้แก่ ...........................................

              3. เกลือที่มีฤทธิ์เป็นเบส  คือ  เกลือที่เกิดจากกรดอ่อน  เบสแก่   ได้แก่ ...........................................

              4. เกลือที่อาจจะเป็นกรด เบส หรือกลาง  ขึ้นอยู่กับค่า Ka , Kb คือ เกลือที่เกิดจากกรดอ่อน  เบสอ่อน
 
                  ถ้า     Ka  =  Kb     สารละลายเกลือจะเป็นกลาง

                          Ka  >  Kb     สารละลายเกลือจะเป็นกรด

                          Ka  <  Kb     สารละลายเกลือจะเป็นเบส

               จงบอกชนิดของสารต่อไปนี้

               NH4OH  .................. Cu(OH)2 .................. KCN .................. FeCl3 ..................

               (NH4)3PO4  .................. HCOOH .................. LiOH .................. KOH ..................

               HF  ..................  HCN ..................  H3PO4 ..................  CuSO4 .................. 

               H2SO4  ..................  CH3COONa ..................  CH3COONH4 ..................  KI .................. 

               CaCl2  ..................  AlCl3 ..................  HCOOK ..................  Pb(CN)2 ..................

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์