กรด เบส น่ารู้ ^___^

                      สารละลายบัฟเฟอร์ในธรรมชาติ

                                  น้ำทะเล   

                                  เป็นบัฟเฟอร์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อนมาก สารและไอออนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม  pH  

              ของน้ำทะเลได้แก่กรดคาร์บอนิก (H2CO3) ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไออออน (HCO3-) และคาร์บอเนตไอออน (CO32-)

              ถ้าเติมกรดลงในน้ำทะเล  pH จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ H3O ในกรดที่เพิ่มลงไปจะทำปฏิกิริยา กับ HCO3- ,

              CO32- ดังสมการ

                                 นอกจากนี้น้ำทะเลอาจจะมีแคลเซียมอยู่ด้วยจะเข้าทำปฏิกิริยากับ H3O ในกรดดังนี้

                                 ถ้าเติมเบสลงในน้ำทะเล  pH  จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ OH- ในเบสที่เติมลงไปจะเข้า

               ทำปฏิกิริยากับ  HCO3  ,  H2CO  และของผสมระหว่าง  Ca2+  ,  HCO3- ดังสมการ

                                 นอกจากนี้ในน้ำทะเลยังมีระบบบัฟเฟอร์อื่นๆ อีก เช่น กรดโบริก (H3BO3) และ ไดไฮโดรเจนโบเรต

              ไอออน ( H2BO3-)  ถ้าเติมกรดหรือเบส ลงในน้ำทะเล  H3O และ OH-  จะเข้าทำปฏิกิริยากับ H3BO3 และ 

              H2BO3- ดังสมการ

                                จะเห็นได้ว่า H3O+   และ  OH ที่เติมลงไปถูกกำจัดโดยสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำทะเล

               จึงไม่ทำให้ pH ของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง

                      สารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต 

                                  1. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ H2PO4- /  HPO42- จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต เมื่อเรา

              ออกกำลังกายนาน ๆ จะมีกรดเกิดขึ้นทำให้ pH ของ เลือดเปลี่ยนไป ระบบบัฟเฟอร์ H2PO4- /  HPO42- 

              ในเลือดจะเข้าทำปฏิกิริยาเพื่อลดความเข้มข้นของกรดได้

H2PO4จะถูกกำกัดออกมาทางปัสสาวะ

                                  2. ระบบ H2CO3/HCO3 จะควบคุม pH ของพลาสมาในเลือดให้มีค่าอยู่ระหว่าง 7.35-7.45 

              ซึ่งเกิดปฏิกิริยาดังนี้

                                  เนื่องจากความเป็นกรด-เบสในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้า  pH เปลี่ยนแปลงไป

               เพียง 0.2 หน่วย จากช่วง  7.35-7.45  อาจทำให้เจ็บป่วยได้

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์