ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

<  

 


(Respiration System)

ที่มา..โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องตัวเรา จัดทำโดยอาจารย์วิสูตร  รอดสมบูรณ์ จำหน่ายโดยบริษัทไอ.ที.เอ็ดดูเคชั้น(ประเทศไทย).ขอนแก่น

 

อวัยวะในระบบหายใจ  ประกอบด้วย     

                                                                                 โพรงจมูก  (Nasal Cavity)
ช่องปาก  (Oral Cavity)
ลิ้น  (Tongue)
ลูกกระเดือก
คอหอย  (Pharynx)
ลิ้นปิดกล่องเสียง  (Epiglottis)
กล่องเสียง  (Larynx)
เส้นเสียง หรือ สายเสียง  (Vocal Cord)
หลอดลม (Trachea)
ปอด (Lung)
กะบังลม (Diaphragm)

กระบวนการหายใจ

เมื่อเราหายใจเข้า อากาศจากภายนอกร่างกายจะผ่านรูจมูกเข้าไปตามช่องจมูก ขนและเยื่อในช่องจมูกจะช่วยกรองฝุ่นละอองที่ปนมากับอากาศไว้ อากาศจะถูกปรับอุณหภูมิและความชื้นให้พอเหมาะกับร่างกาย จึงจะผ่านหลอดคอเข้าสู่หลอดลม และเข้าสู่ปอดในที่สุด ที่ปอดมีถุงลมเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหลอดเลือดฝอยห้อมล้อมอยู่ เมื่ออากาศมาถึงบริเวณถุงลม อากาศที่มีออกซิเจนสูงจะแพร่ผ่านผนังถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยโดยเข้าไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง จากนั้นจะไหลตามหลอดเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อให้หัวใจสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ขณะที่เลือดถูกลำเลียงไปตามหลอดเลือดนั้นแก๊สออกซิเจนจะแพร่จากเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเซลล์จะแพร่จากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือดและละลายในน้ำเลือด และไหลกลับสู่หัวใจโดยทางหลอดเลือดอีกชนิดหนึ่ง

                                              

ภาพแสดงลักษณะถุงลมในปอดและการแพร่ของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

กลไกการหายใจ

  

หายใจออก         หายใจเข้า

จังหวะการหายใจเข้า

กระดูกซี่โครง ------>  เลื่อนสูงขึ้น

กระบังลม      ------>  หดตัวและเลื่อนต่ำลง

ปริมาตรในช่องอก ----->  เพิ่มมากขึ้น

ความดันอากาศรอบๆ ปอด ------>  ต่ำลง

 

 จังหวะการหายใจออก 

กระดูกซี่โครง ------>  เลื่อนต่ำลง

กระบังลม      ------>  ขยายตัวและเลื่อนสูงขึ้น

ปริมาตรในช่องอก ----->  ลดน้อยลง

ความดันอากาศรอบๆ ปอด ------>  สูงขึ้น

 

สร้างโดย: 
ครูอ้อ&เจ

ผมกำลังเรียนอยู่เลยครับ

ดิฉันเพิ่งได้รู้จักเรื่องของ blog โดยอาจารย์พูนศักดิ์ เรียนตามตรงว่า  ดิฉันเป็นครูบ้านนอกที่พยายามศึกษาและก้าวให้ทัน ICT 

ดิฉันชอบที่จะเรียนรู้และตั้งใจที่จะเป็นครูที่ใช้ ICT ในการเรียนการสอนค่ะ  ดิฉันอยากเข้ารับการอบรมการสร้าง blog  และอยาก

ใช้งานblogในการสอนเร็วๆค่ะ  ไม่ทราบว่าจะเข้ารับการอบรม ฝึกทำ ที่ไหน  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

                                                                                                       ครูศรีกัลยา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์