ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

 


(Nervous System)

ระบบประสาทประกอบด้วยสมอง (Brian) และไขสันหลัง (Spinal  Cord) ทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมการทำงาน และการรับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย

 

ระบบประสาทส่วนกลาง  (Central Nervous System : CNS)   ประกอบด้วย
1.  สมอง  บรรจุในกะโหลกศีรษะ มีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับความคิด ความจำ การพูด ฯลฯ  
* สมองส่วนหน้า ประกอบด้วย
-  ซีรีบริม (Cerebrum) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ การพูด  การมองเห็น  การดมกลิ่น   การชิมรส
-  ไฮโพทาลามัส (Hypothathalamus) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก
-  ทาลามัส (Thalamus) เป็นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาทเพื่อส่งไปยังสมองที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาทนั้น ๆ
* สมองส่วนกลาง  เป็นส่วนที่ต่อจากสมองส่วนหน้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา
* สมองส่วนท้าย  ประกอบด้วย
-  พอนส์ (Pons) ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า
-  ซีรีเบลลัม (Cerebellum) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
-  เมดุลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) ทำหน้าที่ศูนย์กลางการเต้นของหัวใจ การกลืน  จาม  ไอ  สะอึก  เป็นต้น

2.  ไขสันหลัง เป็น่ส่วนที่ต่อจากสมองลงไปตามช่องกระดูกสันหลัง  ไขสันหลังด้านนอกมีเนื้อสีขาว ไม่มีเซลล์ประสาท ส่วนด้านในเป็นเนื้อสีเทา มีเซลล์ประสาทรับความรู้สึก เป็นตัวนำสัญญาณข้อมูลจากอวัยวะรับความรู้สึกไปยังสมอง และเซลล์ประสาทสั่งการ เป็นตัวนำสัญญาณคำสังจากสมองไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

อวัยวะรับสัมผัส  (Receptor)

 

ตา  เป็นอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็น
ซึ่งประกอบด้วย    
- กระจกตา (Cornea) มีลักษณะโค้งนูน
ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของแสง
- ม่านตา (Iris) เป็นกล้ามเนื้อที่หดและ
ขยายตัวได้ ทำหน้าที่ควบคุมความกว้างของรูม่านตา (Pupil) ในที่มืดม่านตาจะขยายออกเพื่อให้ได้
รับแสงมา  ส่วนในที่สว่างม่านตาจะหดเล็กลงเพื่อลด
ปริมาณแสง
-  เลนส์ตา (Lens) ทำหน้าที่โฟกัสภาพให้
มาตกที่จอตาพอดีโดยการปรับเปลี่ยนรูปร่างของ
เลนส์ตาโดยที่เมื่อมองภาพไกลเลนส์ตาจะแบนลง
เมื่อมองภาพใกล้เลนส์ตาจะกลมมากขึ้น 
- จอรับภาพ/จอตา (Retina) เป็นผนังชั้น
ในสุดของลูกนัยน์ตา  มีเส้นใยประสาทรับความรู้สึก 
ประกอบด้วย เซลล์รับแสงและเซลล์ประสาท 
ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงจากนัยน์ตาให้กลายเป็น
กรแสประสาทส่งสู่สมอง

 

 หู  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับฟังและการทรงตัว 
แบ่งเป็น
-  หูชั้นนอก  ประกอบด้วยใบหูและเยื่อแก้วหู
ใบหูทำหน้าที่รับคลื่นเสียง ผ่านเข้าสู่ช่องหูส่งไปยัง
เยื่อแก้วหู
-  หูชั้นกลาง  ประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้น คือ
กระดูกค้อน กระดูกทั่งและกระดูกโกลน ทำหน้าที่รับ
คลื่นเสียงส่งต่อไปยังหูชั้นใน ภายในหูชั้นกลางจะมี
โพรงอากาศ เรียกว่า ท่อยูสเตเชี่ยน (Eustachian
Tube) เชื่อต่อหูชั้นกลางกับคอหอย
-  หูชั้นใน  ประกอบด้วย  ท่อรูปหอยโข่ง
(Cochlea) ทำหน้าที่รับเสียง ภายในมีของเหลว
กระดุ้นให้สัญญาณถูกส่งไปยังประสาทรับเสียงเข้าสู่
สมอง 
ท่อรูปครึ่งวงกลม  (Semicircular Canal)
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว ภายในบรรจุของเหลวมี
เซลล์รับความรู้สึกซึ่งไวต่อการเคลื่อนไหวและการ
ทรงตัวของร่างกาย

 
 จมูก  เป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ ภายในรูจมูกมี
เซลล์รับกลิ่นอยู่ที่บริเวณเยื่อบุจมูก เมื่อมีกลิ่นต่าง ๆ
ผ่านเข้ามาในรูจมูก เลิ่นเหล่านี้จะไปกระทบกับเซลล์
รับกลิ่น เซลล์รับกลิ่นจะส่งความรู้สึกไปยังสมองส่วน
ซีรีบรัม
 

 ลิ้น  ทำหน้าที่ช่วยในการเคี้ยวอาหาร และรับรส
ประกอบด้วยตุ่มรับรส (Teat Bud) จำนวนมาก
ทำหน้าที่รับสร โดยแบ่งบริเวณที่รับรสต่าง ๆ ดังนี้
-  ปลายลิ้น  ----->  หวาน
-  ด้านข้างลิ้น -----> เค็มและเปรี้ยว
-  โคนลิ้น   ------> ขม

 
 ผิวหนัง  เป็นบริเวณที่ต้องสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอก
มากมาย ผิวหนังประกอบด้วยปลายประสาทรับความรู้สึก
ซึ่งจะรับรู้ความรู้สึกต่างชนิดกัน เช่นความเจ็บปวด
ความร้อน เย็น แรงกดดัน

 

สร้างโดย: 
ครูอ้อ&เจ

ผมกำลังเรียนอยู่เลยครับ

ดิฉันเพิ่งได้รู้จักเรื่องของ blog โดยอาจารย์พูนศักดิ์ เรียนตามตรงว่า  ดิฉันเป็นครูบ้านนอกที่พยายามศึกษาและก้าวให้ทัน ICT 

ดิฉันชอบที่จะเรียนรู้และตั้งใจที่จะเป็นครูที่ใช้ ICT ในการเรียนการสอนค่ะ  ดิฉันอยากเข้ารับการอบรมการสร้าง blog  และอยาก

ใช้งานblogในการสอนเร็วๆค่ะ  ไม่ทราบว่าจะเข้ารับการอบรม ฝึกทำ ที่ไหน  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

                                                                                                       ครูศรีกัลยา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์