เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม

รูปภาพของ kp media

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

       
 ฮีตสิบสอง
เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม
 เดือนยี่-บุญคูณลาน

 เดือนสาม-บุญข้าวจี่
 เดือนสี่-บุญเผวส

 เดือนห้า-บุญสงกรานต์
 เดือนหก-บุญบั้งไฟ
 เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ
 เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา
 เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน
 เดือนสิบ-บุญข้าวสาก
 เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา
 เดือนสิบสอง-บุญกฐิน
 ครองสิบสี่
ผู้จัดทำ
        

 

 ฮีตที่ 1 บุญเข้ากรร
เมื่อถึงเดือนอ้ายหรือเดือนเจียง ( เดือน 1) พระภิกษุสงฆ์จะมีการอยู่ปริวาสกรรมเพื่อ ออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ที่สงสัยตัวเองว่าอาจจะต้องอาบัติ หรือต้องอาบัติจริงๆ การนิมนต์พระสงฆ์ มาเข้าปริวาสกรรมหรือพระสงฆ์ต้องอยู่กรรมนั้น เป็นพิธีกรรมเพื่อ ชำระความเศร้าหมอง ความบกพร่องศีลธรรม ให้เป็นคนใสสะอาด และเป็นการฝึกความร ู้สำนึก วินิจฉัยความบกพร่องของตนเอง เป็นการสร้างความมั่นใจ ในการครองสมณเพศของตน โดยให้พระภิกษ ุผู้กระทำความผิด ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ วิธีการอยู่ปริวาสกรรมหรือวิธีเข้ากรรมคือ เหล่าหมู่ภิกษุสงฆ์จะจัดแจงเครื่องใช้ให้เพียงพอ เลือกที่สงบสงัด ทำเป็นที่เฉพาะตน เพื่อการปริวาสกรรม ส่วนฆราวาส ( ชาวบ้าน ) นั้นจะพากันมาทำบุญร่วมกัน ร่วมถวาย จตุปัจจัย ไทยทาน เพราะตอนนี้พระสงฆ ์ท่านปฏิบัติเคร่งครัด อาจจะไม่มีเวลาออกบิณฑบาตร การมาทำบุญร่วมกันในเดือนนี้ จึงเชื่อว่า บุคคลได้ถามข่าวคราวกัน และรู้จักกับบุคคลอื่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เป็นการสานสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ต่อกัน สืบไป

ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเมื่อเดือนเจียงเข้า
กลายมาแถมถ่าย   
ฝูงหมู่สังฆเจ้า
ก็เตรียมเข้า อยู่กรรมมันหาก
ธรรมเนียมนี้ถือมาตั้งแต่ก่อน
อย่าได้ล ะห่างเว้น เข็ญสิข้อง
แล่นนำ แท้แหล่ว 

สร้างโดย: 
kp media

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์