ฮีตที่ 3 บุญข้าวจี่

รูปภาพของ kp media


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮีตที่ 3 บุญเดือนสาม : ทำบุญข้าวจี่ บุญมาฆบูชา 

       เมื่อถึงเดือน 3 แล้วชาวบ้านขนข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว ชาวบ้านจะนิยมทำบุญเกี่ยวกับข้าว อีกครั้งคือ ทำบุญข้าวจี่ โดยเริ่มพิธีทำบุญข้าวจี่ในตอนเช้า โดยใช้ข้าวเหนียวนึ่งปั้นหุ้มน้ำอ้อย นำไปปิ้งหรือจี่พอเกรียมแล้วชุบด้วยไข่ย่างไฟจนสุกแล้ว ชาวบ้านจะนำไปถวายพระที่วัด นิมนต์พระมาให้ศีลแล้วเอาข้าวจี่ใส่บาตรนำถวายแด่พระสงฆ์พร้อมด้วยอาหารอื่น เมื่อพระฉันเสร็จแล้ว มีการแสดงพระธรรมเทศนา ข้าวจี่ที่เหลือจากพระฉันนำไปแบ่งกันรับประทาน ถือว่าจะมีโชคดี การทำบุญข้าวจี่ในบางพื้นที่ บางหมู่บ้านมักจะทำบุญพร้อมกันทั้ง 3 อย่าง คือ บุญคุ้ม บุญข้าวจี่ และบุญมาฆะนี้ เป็นวันเดียวกันเลย คือ วันเพ็ญเดือน 3 โดยทำบุญข้าวจี่ตอนเช้า ตอนเย็นนำหินทรายและน้ำหอมไปรวมกันที่ ศาลากลางบ้าน ฟังพระสวดมนต์ กลางคืนไปเวียนเทียน ที่วัดฟังเทศน์ ตอนเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 นำอาหารถวายพระที่ศาลากลางบ้าน แล้วนำหินทรายและน้ำหอมที่พระสวดแล้วไปหว่านไล่เสนียดจัญไรในบริเวณบ้าน น้ำหอมไปรดหัวทุกคน ในบ้านตลอดจน สัตว์เลี้ยง

                          
บุญมาฆบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุอรหันต์ที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ ณ เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ การประชุมครั้งนี้เรียกว่า “ จาตุรงคสันนิบาต
” แปลว่า การประชุมพร้อมกัน 4 ประการ คือ
พระสาวกที่เข้าร่วมประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

พระอรหันต์สาวกที่มาเข้าร่วมประชุมที่เวฬุวนารามมีจำนวน 1,250 รูป
พระอรหันต์สาวกทั้ง 1,250 รูป ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน
วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (เดือน 3 พระจันทร์เต็มดวง หรือวันเพ็ญเดือน 3)

             

โอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้วย
ทำแต่ความดีไว้เป็นบุญอันประเสริฐ:ทำแต่ความดี
อย่าทำชั่วหลายประการเป็นบาป:ละเว้นความชั่ว
ชำระหัวใจให้สะอาดแล้วคงได้อยู่เย็น :ทำจิตใจให้ผ่องใส

ในวันมาฆบูชา ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ตอนบ่าย ตอนเย็นจัดดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเวียนเทียนที่วัด เป็นการบูชาพระรัตนตรัย อาคารบ้านเรือนประดับธงชาติไทย 

ฮีตหนึ่งนั้นเถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันจี่ข้าวจี่
ไปถวาย สังฆเจ้าเอาแท้ หมู่บุญ
กุศลยังสินำค้ำตามเฮามื้อละคาบ
หากธรรมเนียมจั่งชี้มีแท้แต่นาน
ให้ทำไปทุกบ้านทุกที่เอาบุญ พ่อเอย
คองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ่น
อย่าพากันไลถิ่มประเพณีตั้งแต่เก่า
บ้านเมืองเฮาสิเศร้าภัยฮ้ายสิแลนตาม

ผู้จัดทำ

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com


 

สร้างโดย: 
kp media

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์