ฮีตที่ 5 บุญสรงน้ำพระ

รูปภาพของ kp media
           

เดือนอ้าย: บุญเข้ากรรม

เดือนยี่ บุญคูณลาน

เดือนสาม-บุญข้าวจี่

เดือนสี่-บุญเผวส

เดือนห้า-บุญสงกรานต์

เดือนหก-บุญบั้งไฟ

เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา

เดือนเก้า-ข้าวประดับดิน

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก

เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา 

เดือนสิบสอง-บุญกฐิน

ครองสิบสี่
ผู้จัดทำ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

(บุญสรงน้ำ) เป็นการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นิยมทำในเดือนห้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนถึงวันที่ 15 เมษายน คำว่า สงกรานต์ เป็นคำสันสกฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไป ในที่นี้ หมายถึง พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศรีหนึ่ง เป็นเดือนที่เริ่มต้นปีใหม่ การทำบุญสงกรานต์จะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ นอกจากนี้ ชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์ทรายและมีการละเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานนานตลอดทั้ง 3 วัน

การสรงน้ำพระพุทธรูป เวลาบ่าย 3 โมงของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ( ทางการถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) พระสงฆ์จะตีกองโฮม ( รวม) ชาวบ้านจะทำน้ำอบน้ำหอม พร้อมดอกไม้ธูปเทียน ไปรวมกันที่ศาลาการเปรียญ( ศาลาวัด) เจ้าอาวาสจะตีระฆังให้พระสงฆ์มารวมกัน เมื่อญาติโยมพร้อมแล้วก็จะนำญาติโยมยกขันห้า อัญเชิญพระพุทธรูป ประดิษฐาน ที่หอสรงเพื่อสรงน้ำ ญาติโยมจะทำพิธีรับศีลก่อน แล้วจึงสรงน้ำพระพุทธรูป โดยพระสงฆ์จะสรงน้ำพระพุทธรูปก่อน ญาติโยม จึงสรงน้ำตามหลัง เมื่อสรงน้ำพระพุทธรูปแล้ว จะต้องสรงน้ำพระเณรต่อ ตอนเย็นจะมีการสวดมนต์เย็น 3 คืนติดต่อกัน

การสรงน้ำผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือเพื่อขอพรท่านตามประเพณี ให้เตรียมน้ำอบ น้ำหอม น้ำส้มป่อย เพื่อใช้สำหรับสรง และดอกไม้ธูปเทียน และหมากพลู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ และแสดงถึงไมตรีจิต เมื่อญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพ นับถือ ได้รับการสรงน้ำแล้วก็จะให้ศีลให้พร เพื่อเป็นมงคลสำหรับการดำเนินชีวิต

การก่อเจย์ดีทราย ก่อนที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่แท่น ตอนเช้าชาวบ้าน จะมารวมกัน ทำบุญถวาย อาหารเช้า พระสงฆ์ เสร็จแล้วจะมีการบ่ายศรีสู่ขวัญพระพุทธรูป แล้วจะอัญเชิญพระพทธรูปกลับแท่นเดิม จากนั้นพระสงฆ์ จะนำญาติโยมไปทำการก่อเจดีย์ทราย เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในอดีต ในตอนเย็นจะมีการสวดมนต์เย็น หรือสวด พระปริตรมงคลเย็น 3 คืนติดต่อกัน วันสุดท้ายจะมีการทำบุญเลี้ยงพระตอนเช้า และบ่ายศรีสู่ขวัญพระสงฆ์ด้วย

แก่นแท้ของวันสงกรานต์ แก่นสารของวันสงกรานต์จะอยู่ที่การสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน เป็นการนำคำสั่งสอน คำแนะนำไปประพฤติปฏิบัต ิในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นการประสานสัมพันธไมตรีอันดี ในหมู่เครือญาติ เพื่อนร่วมงาน

วันผู้สูงอายุ ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ลูกหลาน ได้รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูกตเวที ร่วมทำบุญให้ทาน ให้ความเคารพยกย่อง เชื่อฟัง เลี้ยงดู ปรนนิบัติ เพื่อย้ำเตือนใจว่า ลูกหลานควรเคารพยกย่องที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติต่อกันมา

วันครอบครัว วันครอบครัวจะคาบเกี่ยวกับวันผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว ซึ่งเป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แต่ดั้งเดิมเพื่อให้มีการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศ ส่วนกุศล ให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา


สร้างโดย: 
kp media

อยากให้ถึงสงกรานต์เร็วๆจัง จังหวัดลำปางร้อนมากมาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์