ฮีตที่ 7 บุญชำฮะ

รูปภาพของ kp media

           

เดือนอ้าย: บุญเข้ากรรม

เดือนยี่ บุญคูณลาน

เดือนสาม-บุญข้าวจี่

เดือนสี่-บุญเผวส

เดือนห้า-บุญสงกรานต์

เดือนหก-บุญบั้งไฟ

เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา

เดือนเก้า-ข้าวประดับดิน

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก

เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา 

เดือนสิบสอง-บุญกฐิน

ครองสิบสี่
ผู้จัดทำ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

 

 

บุญซำฮะ ชาวบ้านมักจะทำในเดือน 7 จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือน 7 บุญซำฮะก็คือ การชำระชะล้าง สิ่งสรกปกรกรุงรัง ให้สะอาดปราศจากมลทินโทษ คือความมัวหมอง เรียกว่าการซำฮะ สิ่งที่ต้องชำระให้สะอาดนั้น มี 2 อย่าง คือ (1) ความสกปรกภายนอก ได้แก่ เสื่อผ้า ร่างกาย อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย (2) ความสกปรกภายใน ได้แก่ จิตใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ( โลภะ โทสะ โมหะ) เป็นต้น
 
แก่นแท้ของบุญซำฮะ คือการที่มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญ พบปะพูดคุยกัน ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกัน มีอะไรจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจะได้รู้เรื่องการซำฮะด้วยว่า การซำฮะล้างนั้น จะต้องทำกันทั้งข้างใน และข้างนอก คือ เมื่อเอาน้ำมนต์ไล่ผีข้างนอกแล้วก็ฟังเทศน ์เพื่อเป็นการไล่ผีข้างในคือกิเลส ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน ทั้งหมดทั้งปวงด้วย
      
พิธีเลี้ยงปู่ตา ปู่ตา หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย คน 4 จำพวกนี้เวลามีชีวิตอยู่เป็นที่เคารพ ของลูกหลาน ครั้นตาย ไปแล้ว ลูกหลานอยู่ จึงปลูกหอปลูกโฮงให้ท่านอยู่ สถานที่เลือกเอาดงป่าใกล้บ้าน ที่มีต้นไม้ใหญ่ กว้างใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยเส้น เรียกว่าดงปู่ตา และแต่งตั้งผู้ดูแลรักษา ซึ่งเรียกว่า เฒ่าจ้ำ เมื่อถึงเทศกาลเดือน 7 คนทั้งหลาย จะพากันนำข้าวปลาอาหาร ไปเลี้ยงดูเป็นการใหญ่ การสร้างดงปู่ตาไว้ประจำบ้าน นับเป็นความฉลาดของคนโบราณ เพราะเป็นการสร้าง วนอุทยาน ไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้รู้จักอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นรื่นรมย์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประจำหมู่บ้านตลอดไป

สร้างโดย: 
kp media

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์