ฮีตที่ 8 บุญเข้าพรรษา

รูปภาพของ kp media

      
 ฮีตสิบสอง
เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม
 เดือนยี่-บุญคูณลาน

 เดือนสาม-บุญข้าวจี่
 เดือนสี่-บุญเผวส

 เดือนห้า-บุญสงกรานต์
 เดือนหก-บุญบั้งไฟ
 เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ
 เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา
 เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน
 เดือนสิบ-บุญข้าวสาก
 เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา
 เดือนสิบสอง-บุญกฐิน
 ครองสิบสี่

ผู้จัดทำ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

 

การเข้าพรรษเป็นกิจของภิกษุสามเณรที่จะต้องอยู่เป็นประจำในวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือน กำหนดเอาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรไปพักแรมคืนที่อื่น การทำบุญเข้าพรรษาเป็นประเพณีทางศาสนาโดยตรง จึงคล้ายกับภาคอื่นๆ ในประเทศไทย ในพิธีจะมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร มีการฟังธรรมเทศนา ชาวบ้านจะหล่อเทียนขนาดใหญ่ถวายวัดเป็นพุทธบูชาและเก็บไว้ตลอดพรรษา การทำเทียนถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรา มีความเชื่อแต่โบราณว่า หากใครทำเทียนไปถวายวัด เมื่อเกิดชาติใหม่ ผู้นั้นจะได้เสวยสุข หากมิได้ขึ้นสวรรค์ แต่เกิดบนโลกมนุษย์ผู้นั้นจะมีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาไหวพริบเป็นเลิศ ประดุจแสงเทียนอันสว่างไสว

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา คือ
(1) พุทธศาสนิกชน ไปร่วมทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา ที่วัดตอนเช้า ในตอนเย็นและค่ำ พรภิกษุ สามเณร ฆราวาส ประชุมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือหน้าพระสถูปเจดีย์ มือถือนำดอกไม้ ธูปเทียน ยืนประนมมือสำรวมจิต พระสงฆ์กล่าวนำ บูชาพระรัตนตรัย จบแล้วทำประทักษิณ หรือเดินเวียนขวา รอบพระอุโบสถหรือพระสถูปเจดีย์
(2) ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

 

 

สร้างโดย: 
kp media

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์