ฮีตที่ 10 บุญข้าวสาก

รูปภาพของ kp media

เดือนอ้าย: บุญเข้ากรรม

เดือนยี่ บุญคูณลาน

เดือนสาม-บุญข้าวจี่

เดือนสี่-บุญเผวส

เดือนห้า-บุญสงกรานต์

เดือนหก-บุญบั้งไฟ

เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา

เดือนเก้า-ข้าวประดับดิน

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก

เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา 

เดือนสิบสอง-บุญกฐิน

ครองสิบสี่
ผู้จัดทำ 
         
         


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก

 ฮีตที่ 10 บุญเดือนสิบ : บุญข้าวสาก

             

งานทำบุญข้าวสากหรือข้าวสารท เป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ตายเช่นเดียวกับบุญข้าวประดับดิน โดยมีเวลาห่างกัน 15 วัน เป็นระยะเวลา ที่พวกเปรตจะต้องกลับไปเมืองนรก ( ตามนิทานชาดก) โดยผู้ที่จะถวายทาน เขียนชื่อของตนเอง ไว้ในภาชนะที่ใส่ของทานไว้ แล้วเขียนชื่อของตนเองใส่กระดาษอีก นำไปใส่ลงในบาตร เมื่อภิกษุสามเณร รูปใดจับสลาก ของผู้ใดได้ ก็จะเรียกให้เจ้าของสลากนำของไปถวาย พระเณรรูปนั้น ครั้นพระเณรฉันแล้ว ก็ประชุมกันฟังเทศน์ บรรยายนิทานวัตถุ และภาษิตต่างๆ งานทำบุญข้าวสากจะนิยมทำกันใน วันเพ็ญเดือนสิบ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 

พิธีการทำบุญข้าวสากหรือข้าวสารท เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบ ชาวบ้านจะจัดของทานเป็น 2 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 จะทำอาหารคาวหวาน ใส่ถาดพร้อมกล่องข้าว ราว 4 โมงเช้า นำไปรวมกันที่ศาลาโรงธรรม ( ศาลาการเปรียญ) พร้อมเขียนชื่อเจ้าของสำหรับข้าวนั้น ม้วนเป็นหลอดใส่ลงในบาตร ตั้งไว้ พอได้เวลา 5 โมงเช้า พระสงฆ์มารวมกัน หัวหน้าทายก จะนำในการว่าคำถวายสลากภัตรจนจบ แล้วนำบาตรรายชื่อเจ้าของสำหรับข้าวนั้น ไปให้พระจับสลาก เริ่มจากเจ้าอาวาส ไปจนถึงสามเณรรูป สุดท้าย พระรูปใดจับถูกชื่อเจ้าของสำหรับใด ก็ให้ผู้นั้น นำสำหรับของตน ไปถวายแด่พระสงฆ์หรือสามเณร รูปนั้น

 ส่วนที่ 2 จะจัดเป็นข้าวที่ผสมอาหารไว้เสร็จ ห่อใบตองเตรียมไว้สำหรับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว ญาติโยม ชาวบ้าน จะเอาอาหารนี้ลงไปเปิดวางไว้ ตามข้างทางเข้าวัด ตามข้างศาลาการเปรียญ ตามข้างโบสถ์ ตามโคนต้นไม้ในวัด ( แต่ไม่แจก นอกวัด เหมือนข้าวประดับดิน) ด้วยคิดว่าญาติของตนเองที่ตายไปแล้ว จะมารอรับเอาห่อข้าวนี้ตามสถานที่ดังกล่าว ห่อข้าวน้อย ในบุญข้าวสาก( สารท) นิยมแจกกันตอนเที่ยงเท่านั้น


 

สร้างโดย: 
kp media

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์