ภาษาพูด

รูปภาพของ kp media

    

ประวัติ/ถิ่นกำเนิด
วิถีชีวิตของชนเผ่า
ความเชื่อชาวผู้ไท
ภาษาพูด
การแต่งกาย
ที่อยู่อาศัย
อาหารการกิน
ยารักษาโรค
ฮีต12
    ฮีต 1
    ฮีต 2
    ฮีต 3
    ฮีต 4
    ฮีต 5
    ฮีต 6
    ฮีต 7
    ฮีต 8
    ฮีต 9
    ฮีต 10
    ฮีต 11
    ฮีต 12
ครอง14
ผู้จัดทำ
 
   

 

 ภาษา ภาษาที่ใช้เป็นภาษาผู้ไท และยังคงรักษาไว้ได้ด้วยดีตลอดมา ภาษาผู้ไทเป็นภาษาที่พูดแปร่งไปจากภาษาลาวและภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาเขียนได้ เพราะหลายคำเสียงไม่ตรงกับวรรณยุกต์ใด จะยกตัวอย่างคำบางคำที่พอจะอธิบายเป็นภาษาเขียนได้พอใกล้เคียง ดังนี้

๑. คำที่มีสระ เ-ีย , เ-ือ , -ัว จะเป็นสระ เ-, เ-อ, โอ เช่น เมีย - เม , เขียน - เขน , เขียด - เคด เสื่อ - เสอ , เลือด - เลิด , เมือง - เมิง , ผัว - โผ , ด่วน - โดน , - โสน

๒. สระ ไ, , -ัย บางคำจะเป็นสระ เ-อ เช่น ใต้ เต้อ ( เสียงแปร่งอยู่ระหว่างวรรรณยุกต์เอกและโท คือ .่......) ใส่ เชอ ให้ ( สิ่งของ )เห้อ ( เสียงแปร่ง ) ใหม่ เมอ

๓. พยัญชนะ ข จะเป็นตัว ห เช่น เขียง-เหง ขาย- หาย ของเขา- หองเหา,เขา (สัตว์ )- เหา

๔. พยัญชนะ ร จะเป็น ฮ เช่น เรือเฮือ เรือน เฮือน รอย ฮอย ร้อง ฮ้อง รีบ ฮีบ

๕. คำที่สะกดด้วย ก. ไก่ จะไม่มีเสียงตัวสะกด และสระจะเป็นสระเสียงสั้น เช่น แตก-แต้ะ แบก แบ้ะ ผูก พุ สาก ซะ ปาก ป้ะ

๖. บางคำที่มีเสียงสระ ึ จะเป็นเสียงสระ เ-อ เช่น ลึก - เล็ก ผึ้ง- เผิ่ง ( เสียงแปร่ง = .่...๋...้.)

๗.บางคำมีคำเรียกเฉพาะที่ไม่มีเค้าทางภาษาไทยเลย เช่นสิ่งของหาย- เฮ้ / หายเจ็บหายไข้ - ดี๋เจ็บดี๋ไข้ ( แปร่ง ) / ท้ายทอย - กะด้น ( แปร่ง ) / หัวเข่า - โหโค้ย / ผิดไข้ - มึไข้ ( แปร่ง )/ ตาตุ่ม - ป๋อมเพอะ /ไปไหน - ไป๋ซิเลอ / ผู้ใด - ใคร - เพอ / อยากกินข้าว - เยอะกิ๋นข้าว ( แปร่ง ) ฯลฯ

คู่เปรียบเทียบคำในภาษาผู้ไทย กับภาษาไทยดำ มีคำเปรียบเทียบกันน้อยจากทั้งหมด ๘๙ คำ พบว่าเหมือนกันร้อยละ ๓๔.๘๓ คล้ายกันร้อยละ ๔๔.๙๔ รวมร้อยละ ๗๙.๗๗ ต่างกันร้อยละ ๒๐.๒๓๒ จึงอาจสรุปได้ว่าภาษาของคน ๒ กลุ่มนี้ตระกูลเดียวกัน และคงอยู่บริเวณเดียวกันมาก่อนด้วย แต่ได้แยกกันมา ๒๐๐ ปีขึ้นไป โดยกลุ่มผู้ไท อ.หนองสูงใหญ่นี้ แยกจากเมืองแถงไปอยู่เมืองวัง เมืองคำอ้อ แล้วจึงอพยพมาอยู่ที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

         

ส่วนผู้ไทยดำกลุ่มที่ให้ข้อมูล แยกจากเมืองแถงไปอยู่เชียงขวาง จากเชียงขวางไปอยู่บ้านอีไล ในแขวงเวียงจันทน์ และในที่สุดก็อพยพมาอยู่ที่ศูนย์ผู้อพยพ จ.หนองคาย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ศตวรรษ ที่ ๒ กลุ่มนี้ไม่ได้ติดต่อกัน และต่างฝ่ายก็รักษาภาษาของกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียง เช่น รองเท้า ผู้ไทยเรียก เกิ้บ แต่ผู้ไทยดำเรียก ฮาย ซึ่งน่าจะเป็นภาษาญวน ญวนเรียกรองเท้าว่า ไย่ บางคำอาจจะคิดขึ้นภายหลังจากแยกย้ายออกไปจากเมืองแถงแล้ว เช่น กระดุม ภาษาผู้ไทยเรียกว่า มะติง แต่ภาษาผู้ไทยดำเรียก มะห่อ แต่อย่างไรก็ตามคำหลักๆ ของสองภาษานี้คล้ายกันมาก 

 คำผู้ไท

ความหมาย

ก้อมี้

ถ่านไม้

ขี้ซีก

น้ำครำใต้ถุนบ้าน

กิ๋นกั๋บพะ

กินกับ ไม่กินข้าว

แม้

แม่ หรือ ยาย

พ้อ

พ่อ หรือ ปู่

เย็ม

เหยียบ

แห้ม

ตัวร้อนเป็นไข้

ซับ

งาม สวย หล่อ

แว้น

กระจกเงา

สุด

มุ้ง

จ๋อง

ร่ม

จ้อง

ทัพพี

โบง

ช้อน

โอ๋

ขันตักน้ำ

โจก

แก้วน้ำใบใหญ่

จอก

แก้วน้ำใบเล็ก

โก๋งเฮือน

ห้องในบ้าน

โก๋งโส้ม

ห้องนอน

โก๊

ดวงจันทร์

โข

สะพาน

กะแบ๊ะ

จานใบเล็ก

กะบ๋าน

จานใบใหญ่

เส็ง

แข่งขัน

เย่น

รินน้ำ

รถกิ้ง

รถจักรยาน

ข้อย

ฉัน ข้าพเจ้า

เจ้า

คุณ เธอ

ไม้ฟอย

ไม้กวาด

กิด, กี้น

สั้น

มะติง

กะดุม

ตุ้มหู,ต้างหู

ตุ้มหู

แพต๋าล้อ

ผ้าขาวม้า

ถาน

ส้วม

สีโนน

แป้งทาหน้า

กะด้อง

กระโดด

เจ้

กระดาษ

ติกไต้

กินอย่างประหยัด

สีแหว

สีเขียว

ฮูป

รูป

โห้ขวย

หัวเข่า

หุดัง

จมูก

หุขี้

ทวารหนัก

ตะเว็น

ดวงอาทิตย์

สร้างโดย: 
kp media

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์