พุทธประวัติ หน่วยย่อยที่ 5 พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 1

จุดประสงค์

             1. อธิบายเหตุผลที่พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร

             2. ระบุสภานที่ที่พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารได้

             3. อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าเหลือไว้ให้กับชาวโลกได้                               

             4.บอกโอวาทสุดท้ายทีพระพุทธเจ้าให้ไว้กับพระสงฆ์ได้

             5. บอกชื่อพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เป็นองค์สุดท้ายได้

หน่วยที่ 5 พระพุทธเจ้าปรินิพพาน                                                                       

            5.1 พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร

            5.2 เหตุการณ์ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน                                        

            5.3 พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

            5.4 ทดสอบหลังเรียน

    ภาพเคลื่อนไหว                

 กลับเมนูหลัก

สร้างโดย: 
ครูจรัญ รัตนศุภสิริ และ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมยอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์