٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ต้นไม้ใหญ่: ต้นกร่าง แหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในเขตสาทร ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้นกร่าง แหล่งความรู้สำหรับนักเรียนในเขตสาทร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่จะได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของจริง อยู่ใกล้กับสถานศึกษา

          ต้นกร่างข้างรั้วโรงเรียน ที่ยังไม่เคยมีใครสนใจที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มากว่า 200 ปี เมื่อได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับต้นกร่างต้นนี้ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะให้นักเรียนในชมรมต้นไม้คือชีวิต ซึ่งเป็นชมรมหนึ่งของนักเรียนที่มีความสามารถทางปัญญา ด้าน "ธรรมชาติ" ได้ศึกษาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 

          เทปวิดิทัศน์ที่ท่านได้ชมข้างล่างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมคือ

1. นักเรียนได้ทราบถึงสิ่งที่มีคุณค่าในชุมชนของตนเอง

2. นักเรียนตระหนักที่จะหวงแหนสิ่งเหล่านี้ไว้ให้อยู่กับชุมชนต่อไป

3. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อชีวิต

4. นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะร่วมกันรักษาแหล่งเรียนรู้นี้ให้อยู่คู่ชุมชน "ศรีสุริโยทัย" ตลอดไป

 

ที่มาของวีดิทัศน์ : http://www.suriyothai.ac.th/files/download/2.wmv
ถ่ายทำโดยครูโอภาศ ชื่นบานเย็น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ใช้โปรแกรม Windows Media Player 9.0 ขึ้นไปในการชม

สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์