٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ต้นไม้ใหญ่: แรงจูงใจ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
       ต้นไม้ เป็นปอดของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร การรู้จักรักษา ดูแลให้ต้นไม้คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไปเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ รวมถึงปลูกฝังลงสู่เยาวชนรุ่นต่อๆไปด้วย ในฐานะที่ดิฉันเป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนให้สูงสุดตามความสามารถของนักเรียน ดิฉันจึงให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนทำแบบประเมินความสามารถทางปัญญา (พหุปัญญา) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และเป็นแนวทางให้คณะครู อาจารย์ได้พัฒนานักเรียนได้ตรงตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง   จากผลการทำแบบประเมินพบว่า  มีนักเรียนที่มีความสามารถทางปัญญาด้าน "ธรรมชาติ" มีมากถึง 513 คน ดิฉันจึงให้นักเรียนได้จัดตั้งชมรมตามความสนใจ และเมื่อมีนักเรียนสนใจที่จะจัดตั้งชมรม "ต้นไม้คือชีวิต" ดิฉันจึงรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกชมรมนี้ทันที นักเรียนสนใจที่จะศึกษาต้นไม้ทั้งหมดในโรงเรียน และเลือกต้นกร่าง เป็นต้นไม้ต้นแรกที่จะศึกษาอย่างจริงจัง  จึงเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ดิฉันสนใจที่จะรวบรวมข้อมูล "ต้นกร่าง"ข้างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยให้มากที่สุด  และที่สำคัญ คือ ต้องการที่จะให้ทุกคนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งแหล่งหนึ่ง  และอยู่ติดกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนี่เอง ต้องการให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจว่า ในกรุงเทพมหานคร แม้จะมีต้นไม้ใหญ่เหลือเพียงไม่กี่ต้น แต่ "ต้นกร่าง" ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครต้นนี้ จะได้รับการดูแล รักษา ปกป้อง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจตลอดไป

 

     สิ่งที่ทำให้หนูสนใจที่จะสร้างสือการเรียนรู้เรื่องนี้ เนื่องจากต้นไม้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร อยู่ข้างๆ โรงเรียนของหนูนี่เอง แต่ด้วยความสงสัยและอยากรู้เพิ่มเติม คำถามมากมายวนเวียนอยู่ในหัวของหนู เวลาที่หนูนั่งมองต้นไม้ต้นนี้

     ถ้าชุมชนนี้ร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมให้ต้นไม้นี้เป็นจุดขาย และพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งของกรุงเทพฯ คงจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนข้างโรงเรียนของหนู ได้เป็นอย่างดี

สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์