พระคัมภีร์

รูปภาพของ damien


พระคริสต์ธรรมคัมภีร์


        พระคัมภีร์ของคริสเตียนแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม่ ภาคพันธสัญญาเดิมจะพูดถึงตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกจนถึงช่วงก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์ ส่วนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะพูดตั้งแต่การประสูติของพระเยซูจนถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์และพันธกิจต่างๆที่ผู้เชื่อในยุคแรกได้กระทำ สำหรับผู้สนใจเรื่องพระเจ้าและต้องการอ่านพระคัมภีร์ ผมแนะนำให้อ่านในภาคพันธสัญญาใหม่ก่อน โดยเริ่มจาก ๔ เล่นแรก คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ซึ่งเป็นเรื่องราวตั้งแต่พระเยซูประสูติจนถึงการเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ เมื่ออ่านสี่เล่มนี้แล้วจึงค่อยอ่านเล่มต่อๆไป หากต้่องการคำแนะนำในการอ่าน หรือมีข้อสงสัยขณะ้อ่านก็สามารถเมล์มาถามได้ที่ jirayut@yahoo.com

 

 

สร้างโดย: 
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์