พระคัมภีร์

รูปภาพของ damien


 

           แท้จริงแล้วเราไม่รู้ว่าทางออกที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร  เพราะพระเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้รับรู้  แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้อย่างแน่นอนก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก  และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ในวันสุดท้ายเราจะรู้เองว่าพระเจ้าใช้มาตรฐานใดในการตัดสิน แต่ที่แน่ๆเรามั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเมื่อถึงวันนั้นจะไม่มีใครสงสัยในความยุติธรรมของพระองค์อย่างแน่นอน


เป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าแห่งความรักส่งคนไปลงนรก?


      การที่จะเข้าใจคำตอบของคำถามนี้ได้ เราจำเป็นต้องเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าบางประการ  นั่นคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก  ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์  ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตา  และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม  (แท้จริงพระลักษณะของพระเจ้ามีมากกว่านี้  นี่เพียงแต่ยกบางพระลัษณะ มาอธิบายเท่านั้น) 


    เนื่องจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่เอง  พระองค์จึงไม่สามารถประนีประนอมกับความบาปได้  ดังนั้น เมื่อมนุษย์ทำบาปจึงได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้า  และการที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมนี้เอง เมื่อมนุษย์ทำผิดจึงต้องถูกลงโทษ  พระคัมภีร์บอกไว้ว่า  “ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย”  ดังนั้น มนุษย์ที่ทำบาปจึงต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรก


           อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเมตตา  พระองค์ไม่ประสงค์ให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งต้องพินาศ  ดังนั้น พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกนี้โดยทางมารีย์หญิงพรหมจารีย์  เพราะมีเพียงพระเยซูผู้ไม่มีบาปเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือมนุษย์ผู้เป็นคนบาปได้  โดยการตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลาย  เพราะความบาปได้เข้ามาในโลกเพราะมนุษย์เพียงคนเดียวฉันใด  (บาปเข้ามาเพราะอาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้า)  ความบาปก็ได้รับการไถ่โดยทางพระเยซูที่เชื่อฟังฉันนั้น  ดังนั้นหากใครที่เชื่อและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาตายเพื่อไถ่บาปเขา  ผู้นั้นก็จะรอดและไม่ต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรก 


               พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์คนใดถึงความพินาศในนรกเลย พระองค์จึงประทานทางออกให้โดยทางพระเยซู  เพียงแต่คนๆนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางพระเจ้าเพื่อไปสู่ชีวิต  หรือเลือกทางเดินตามใจตนเองที่นำไปสู่ความตาย  การที่มนุษย์จะต้องลงไปสู่นรกนั้นก็เป็นเพราะคนๆนั้นเลือกเอง ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงกระทำ

 

 

 

สร้างโดย: 
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์