พระคัมภีร์

รูปภาพของ damien

 


 

พระคัมภีร์น่าเชื่อถือแค่ไหน?


             ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักพระคัมภีร์ก่อน  พระคัมภีร์คือถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์ทุกคน  ซึ่งพระคัมภีร์แบ่งออกเป็นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นมีทั้งหมด  ๓๙  เล่ม  โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะกล่าวถึงคนๆหนึ่งที่จะเกิดมาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป  ซึ่งคนๆนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเอง  สำหรับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั้นมีทั้งหมด  ๒๗  เล่ม  โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระเยซูและเรื่องราวต่างๆของผู้เชื่อหลังจากที่พระเยซูเสด็ดจกลับสู่สวรรค์แล้ว  และในเล่มสุดท้ายจะกล่าวถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเพื่อจะพิพากษาคนที่ไม่เชื่อและรับผู้ที่เชื่อพระองค์ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์  สำหรับเหตุผลที่พระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่สามารถเชื่อถือได้  ๑๐๐%    จะขอกล่าวคร่าวๆดังนี้


                    พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นไม่ได้มาจากความคิดของเขาเอง  แต่เขาเขียนในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเขาให้เขียน    นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่มีคนเขียนมากที่สุดในโลก นั่นคือประมาณ  40  คน  โดยที่แต่ละคนไม่รู้จักกัน  บางคนมีชีวิตอยู่ในคนละยุคคนละสมัย  อย่างไรก็ตามเนื้อหาในพระคัมภีร์นั้นได้สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์  ทั้งนี้เพราะผู้เขียนที่แท้จริงนั้นคือพระเจ้านั่นเอง นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังเป็นหนังสือที่ใช้เวลาเขียนนานที่สุดในโลกด้วย  อายุของพระคัมภีร์ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายประมาณ  ๓,๕๐๐  ปี


         เนื้อหาต่างๆในพระคัมภีร์ล้วนแล้วแต่เป็นความจริง  ไม่ใช่นิยายที่คนแต่งขึ้นหรือเรื่องแต่งที่มีความจริงบางส่วนอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  จะสังเกตุได้ว่าถ้าหากเป็นเรื่องแต่งแล้ว  การที่เราจะเขียนถึงบรรพบุรุษหรือกษัตริย์ของเรา  เราคงจะเขียนแต่เรื่องดีๆเพื่อให้เป็นที่น่านับถือและยกย่อง  แต่พระคัมภีรืไม่ใช่เช่นนั้น  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมว่าเป็นคนโกหก กล่าวถึงโมเสสผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่นำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ว่าเป็นผู้ฆ่าคน  กล่าวถึงยาโคบผู้เป็นเจ้าของชื่ออิสราเอลว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงแม้กระทั่งพี่ชายตนเอง   กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่และนับถือของคนอิสราเอลว่าได้ฆ่าสามีคนอื่นเพื่อที่จะแย่งผู้หญิงมาเป็นภรรยาของตนเอง  ถ้าหากเรื่องราวในพระคัมภีร์ไม่เป็นความจริงแล้ว เรื่องต่างๆเหล่านี้คงไม่มีการบันทึกไว้อย่างแน่นอน


                  พระคัมภีร์เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่ทุกคำทำนายล้วนแล้วแต่เป็นความจริง  ไม่ว่าจะเป็นคำทำนายถึงบุคคล  หรือประเทศ  หรือความเป็นไปของโลก  คำทำนายที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งก็คือคำทำนายถึงพระเยซูคริสต์ที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์  และจะต้องตายเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ทุกคน  และหลังจากนั้นสามวันจะกลับเป็นขึ้นมาใหม่และมีชีวิตตลอดไป  ซึ่งก่อนที่พระเยซูคริสต์จะกำเนิดเป็นพันๆปีก็มีคำทำนายถึงพระองค์ถึง  ๓๓๒  ข้อ  และชีวิตของพระเยซูก็ตรงกับคำทำนายทั้ง ๓๓๒  ข้อทุกประการ

 

 

สร้างโดย: 
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์