พระคัมภีร์

รูปภาพของ damien


 

๒๑. หนังสือปัญญาจารย์
๒๒. หนังสือเพลงซาโลมอน
๒๓. หนังสือประกาศอิสยาห์ เป็นพยากรณ์การมาบังเกิดของพระเยซู
๒๔. หนังสือประกาศเยเรมีย์
๒๕. หนังสือเพลงคร่ำครวญ

                                                                                                                 
๒๖. หนังสือประกาศเอเสเคียล
๒๗. หนังสือประกาศดาเนียล*
๒๘. หนังสือประกาศโฮเซยา
๒๙. หนังสือประกาศโยเอล
๓๐. หนังสือประกาศอาโมส


๓๑. หนังสือประกาศโอบาดีห์
๓๒. หนังสือประกาศโยนาห์
๓๓. หนังสือประกาศมีคาห์
๓๔. หนังสือประกาศนาฮูม
๓๕. หนังสือประกาศฮาบากุก


๓๖. หนังสือประกาศเศฟันยาห์
๓๗. หนังสือประกาศฮักกัย
๓๘. หนังสือประกาศเศคารียาห์
๓๙. หนังสือประกาศมาลาคี
๔๐. หนังสือโทบิต **


๔๑. หนังสือยูดิธ **
๔๒. หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ ๑ **
๔๓. หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ ๒ **
๔๔. หนังสือปรีชาญาณ **
๔๕. หนังสือบุตรสิรา **
๔๖. หนังสือประกาศบารุค **


          ในเครื่องหมาย * จำนวนบทและข้อพระคัมภีร์ของนิกายโปรแตสแตนท์จะมีน้อยกว่าของนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายออโธด็อก ในเครื่องหมาย**เป็นพระคัมภีร์สารบบที่๒ มีใช้ในนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายออโธด็อกซ์ โปรแตสตันท์ จะไม่ยอมรับหนังสือ ๗ เล่มนี้ และได้ตัดออกไป(นักบุญเยโรมผู้จัดสารบบพระคัมภีร์ได้จัดให้มีไว้ ๗๓ เล่ม แต่โปรแตสตันท์มาตัดออกเองในภายหลัง)
พันธสัญญาใหม่ (The New Testament) เป็นพระธรรมที่ถูกเขียนขึ้นภายหลังจากการประสูติของพระเยซู มีจำนวน ๒๗ เล่ม ดังนี้

สร้างโดย: 
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์