พระคัมภีร์

รูปภาพของ damien


 

 

 

๑. พระวรสารนักบุญมัทธิว  เขียนโดย นักบุญมัทธิวอีแวนเจลลิส
๒. พระวรสารนักบุญมาระโก  เขียนโดย นักบุญมาระโกอีแวนเจลลิส
๓. พระวรสารนักบุญลูกา   เขียนโดย  นักบุญลูกาอีแวนเจลลิส
๔. พระวรสารนักบุญยอห์น  เขียนโดย นักบุญยอห์นอีแวนเจลลิส


๕. หนังสือกิจการอัครสาวก ในหนังสือนี้ ได้เน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่ม ภายหลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว อัครสาวกได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่อมา โดยได้เล่าถึงการต้อนรับบ้าง การกีดกันบ้าง การเบียดเบียนพระศาสนจักรในรูปแบบต่างๆบ้าง นอกจากนั้น จะได้พบเรื่องราวของบุคคลสำคัญในศาสนาบางคนเช่น การเป็นปฐมมรณสักขีของ นักบุญสเทเฟน และที่สำคัญคือ การเบียดเบียนพระศาสนจักร และการกลับใจของนักบุญเปาโล
๖. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโรม
๗. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ ๑
๘. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ ๒
๙. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวกาลาเทีย
๑๐. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
๑๑. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี
๑๒. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโคลิสี
๑๓. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ ๑
๑๔. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ ๒
๑๕. จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ ๑
๑๖. จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ ๒

 

 

 
สร้างโดย: 
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์