การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales (การขายตรง)

 

 

 

 

ที่มา : http://i-amasianlife.com/images/Untitled-5.gif

 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Direct Sales  เกิดจากการที่ผู้ศึกษาได้วางแผนก่อนสอนเพื่อสำรวจภูมิหลังเกี่ยวกับ
การเรียนคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนรายคน พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95 ไม่เคยเรียนการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บเพจภาษา HTML

มาก่อน แต่พอรู้จักบ้าง เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน ผู้สอนวางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และทดลองสอน
จากการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มสอนเป็นเวลาสัปดาห์ที่ 2  ทำให้พบสาเหตุของปัญหามากมายเช่น นักเรียนส่วนมากไม่ชอบ

ภาษาอังกฤษ นักเรียนพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้  มีผลกระทบต่อการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสร้างเว็บ รวมถึงการที่นักเรียนต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนร่วมกัน 2 คน ต่อ 1 เครื่อง มีผลให้การเรียนติดขัด
สะดุดล่าช้าไม่ต่อเนื่อง  ติดตามบทเรียนไม่ทัน ถ้าปล่อยไว้ ทำให้เกิดปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมา

จากสาเหตุปัญหาดังกล่าว เมื่อมาพิจารณา พบว่า ปัญหาที่แท้จริง มาจากจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนสูงเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน(นักเรียน : ครู = 20 : 1)  ทำให้นักเรียนไม่สามารถติดตามบทเรียน และสร้างชิ้นงานได้ทันเป็นจำนวนมาก
และมีแนวโน้มทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เมื่อรู้ถึงปัญหาผู้ศึกษาก็ดำเนินการศึกษาค้นคว้า 
วิธีการสอน หรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ พบว่า  การจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จการเรียนรู้
คือ กลุ่มนักเรียนที่เราสอนนั่นเอง  ในเมื่อครูคนอื่นๆ ก็ต้องสอนเหมือนกันกับเรา  ซึ่งแต่ละคนก็มีภาระงานไม่สามารถมาช่วยกันได้

 


  
      

         

              

 

               

                           

                   

 

            

 


     หมายถึง กลับมายังหน้าแรกของแต่ละเรื่อง

    หมายถึง กลับมาหน้าแรกของวิชานี้ คือหน้าที่กำลังเปิดขณะนี้

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์