ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

สาระสำคัญ 
             ตรรกศาสตร์  เป็นหลักเกณฑ์ของการใช้เหตุผลเพื่อแสดงให้เห็นว่าประโยคหรือข้อความใดเป็นจริงหรือเท็จ ประโยคหรือข้อความดังกล่าวทางตรรกศาสตร์เรียกว่า  ประพจน์  มีการสร้างตารางหาความจริงของประพจน์  การนำประพจน์มาเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายเฉพาะที่เรียกว่าตัวเชื่อม  ได้แก่   และ  “ Λ”    ,   หรือ “ V ”   ,   ถ้า..แล้ว              “ →”  ,   ก็ต่อเมื่อ “ ↔”    ตลอดจนประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงข้ามกันที่เรียกว่า  นิเสธ  “ ~  ”   นอกจากนั้นการแสดงว่าประพจน์สองประพจน์สมมูลกันหรือประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์  และการอ้างเหตุผลโดยวิธีการของตรรกศาสตร์  ซึ่งสิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอย่าง ๆ  คร่าว ๆ  นั้นเป็นเพียงเนื้อหาที่อยู่ในตรรกศาสตร์เบื้องต้นเท่านั้น

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้

         หมายถึง  หน้าก่อนหน้า

         หมายถึง  หน้าถัดไป

      หมายถึง  กลับสู่หน้าหลัก

              หมายถึง ไปหน้าขอบข่ายของเนื้อหา

    หมายถึง  กลับไปยังหน้าก่อนหน้า

 

   ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่

 

 

สร้างโดย: 
นายอิสรภาพ แสนอาทิตย์ , นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (ครูหัวหน้าทีม) โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพท. น่าน เขต 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์