งานม.3 ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2551

รูปภาพของ ssspoonsak

          ขอให้นักเรียนม.3 ทุกคน สร้างแหล่งข้อมูลความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ซึ่งเดิมจะใช้ซอฟต์แวร์ทั่วไปจัดทำ แต่งานครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีจัดทำแบบออนไลน์ โดยให้นักเรียนดำนินการตามการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แบ่งกลุ่มตามต้องการ กลุ่มละกี่คนก็ได้ อยู่ต่างห้องก็ได้ หรือจะทำคนเดียวก็ได้ แล้วให้มาโพสต์ไว้ที่หน้านี้ว่า

 • ชื่อกลุ่มอะไร
 • มีสมาชิกกี่คน อยู่ห้องอะไร และชื่อผู้ใช้งานแต่ละคนคืออะไร ใครคือหัวหน้ากลุ่ม ไม่ต้องบอกชื่อจริง
 • เนื้อหาที่จะทำ เรื่องอะไร อยู่ในสาระอะไร เหมาะกับนักเรียนช่วงชั้นไหนบ้าง
 • สมาชิกทุกคน ส่งตัวแทนกลุ่มมาโพสต์เท่านั้น 

2. ประชุม ปรึกษากันว่าจะทำเรื่องอะไรดี ที่

 • อ่านแล้วได้รับความรู้
 • เนื้อหาไม่ล้าสมัยใน 3 ปี
 • อ่านแล้วเป็นคนดีของสังคม
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นม.6

3. เมื่อตกลงว่าจะทำเรื่องอะไรแล้ว

 • ให้ค้นหาข้อมูลจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ที่ และจดมาด้วยว่ามาจากแหล่งใด
 • ในการค้นหานั้น ให้พิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในโปรแรกม Notepad โดยไม่ต้องกดแป้น Enter ถ้ายังไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่
 • รูปภาพให้บันทึกเป็น ไฟล์ไว้ โดยมีขนาดความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล และแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย
 • ให้เริ่มค้นหาและเก้บข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ทุกคนจัดทำคนละอย่างน้อย 15 เพจ โดยแต่ละเพจจะมีเนื้อหาประมาณ 5-10 บรรทัด และรูปภาพประกอบ ถ้าทำเป็นกลุ่มจะต้องเป็นเนื้อหาเรื่องเดียวกัน 

5. ในการจัดทำจะเริ่มจัดทำหลังจากสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2551 แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดส่วนที่จะจัดทำเว็บเพจออนไลน์ให้

6. ขอให้ติดตามการจัดทำได้ที่นี่

รูปภาพของ sss28330

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่3

เรื่อง Fruity...fruit

ชื่อกลุ่ม Fruity...fruit

สมาชิก

28330 หัวหน้า

28326

ทั้งหมดอยู่ห้อง310

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์